W dniu 22 lutego br. inspektorzy transportu drogowego ze Szczecina przeprowadzali kontrole drogowe na autostradzie A6  w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymano pojazd, należący do polskiej firmy transportowej. Kierowca będący obywatelem państwa z poza Unii Europejskiej wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy bez wymaganego świadectwa kierowcy. Dokument ten, wydawany jest przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi na jego wniosek, potwierdza że cudzoziemiec spoza Unii, pracujący jako kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z nieokazaniem do kontroli drogowej wymaganego dokumentu,  kierowcę ukarano mandatem karnym, a przedmiotowy przewóz wstrzymano do momentu przyjazdu kierowcy, posiadającego wymagane przepisami uprawnienia. Wobec przedsiębiorstwa jak i osoby zrządzającej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą finansową.