W dniu 08.11.2019 r. w trakcie pełnienia służby zachodniopomorscy inspektorzy z oddziału zamiejscowego w Koszalinie zwrócili  uwagę dziwne zachowanie kierującego pojazdem Marki Iveco, który na widok radiowozu Inspekcji Transportu Drogowego nie mając możliwości zjechania na pobocze czy w innym kierunku, postanowił wycofać pojazd około 200 m do najbliższego skrzyżowania z ruchem okrężnym.

Natychmiastowa interwencja inspektorów zakończyła się zatrzymaniem pojazdu do kontroli. Kierowca tłumaczył się awarią silnika, jednak obecność funkcjonariuszy w dziwny sposób wpłynęła na ustanie sugerowanej usterki. Następnie pojazd skierowano na najbliższe bezpieczne miejsce,  w którym można było przeprowadzić czynności kontrolne. W wyniku kontroli stwierdzono, iż rzeczywista masa całkowita kontrolowanego pojazdu wyniosła 8,2 tony, natomiast maksymalna dopuszczalna wartość dla kontrolowanego pojazdu to 3,5 tony. W konsekwencji kierującego ukarano dwoma mandatami karnymi, za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz  niezabezpieczenie przewożonego ładunku, na łączna kwotę 1000 zł.

Ponadto do czasu ustania stwierdzonego przekroczenia masy rzeczywistej zakazano dalszej jazdy.