W dniu 18 marca br. Inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadzali czynności kontrolne  na drodze krajowej nr 10 w okolicy miejscowości Niedźwiedź, niedaleko Stargardu. Podczas typowania pojazdów do kontroli, uwagę inspektorów zwrócił pojazd marki Mercedes-Benz przewożący drewno kominkowe niezabezpieczone w żaden sposób przed zmianą jego położenia. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, podjęto decyzję o skierowaniu go na drugi punkt kontrolny wyposażony w miejsce wagowe w celu sprawdzenia, czy nie doszło do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która wynosiła 3,5 tony. Po wykonaniu ważenia, przypuszczenia inspektorów potwierdziły się. Rzeczywista masa pojazdu wraz w ładunkiem wynosiła aż 7,4 tony, a więc sama dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 3,9 tony. Z uwagi na znaczne przekroczenie DMC pojazdu oraz jego ładowności, kierowcę ukarano mandatem karnym. Dodatkowo na kierującego nałożono kolejne mandaty karne za niezabezpieczenie ładunku oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Kontrolowanemu zakazano dalszej jazdy do momentu przeładowania nadmiaru ładunku na inny pojazd.