W dniu 09.04.2021 r. w godzinach popołudniowych w Szczecinie inspektorzy z WITD do rutynowej kontroli zatrzymano pojazd należący do polskiego przewoźnika.


W trakcie kontroli okazało się, że na tzw. „drewnianym szlaku” z Niemiec do Szczecinka nic się nie zmieniło w zakresie przewozu drewna od minionego roku.
Na naczepy typu „firanka” nadal ładowane są ładunki drewna bez właściwego zabezpieczenia, a same środki transportu są do tego nieprzeznaczone – zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu przewozu ładunku.

Według oświadczenia kierowcy, naczepa została zmodyfikowana, gdyż dodano do niej „metalową klatkę”. Powyższe wyjaśnienia i zastany stan faktyczny nie przekonał inspektorów.

Klatka wykonana metodą chałupniczą nie spełniała jakichkolwiek norm, miejscami była skorodowana, ładunek załadowany był poza tzw. klatkę i „przyozdobiony” poprzecieranymi i luźnymi pasami transportowymi. Mając na uwadze całokształt stwierdzonych nieprawidłowości kierowcy zakazano dalszego wykonywania przewozu, a także nałożono mandat karny za niewłaściwy przewóz ładunku.