W dniu 29.10.2020 r. inspektorzy WITD w Szczecinie prowadzili kontrolę poprawności dopuszczalnej masy całkowitej, załadunku oraz stanu technicznego pojazdów ciężarowych o DMC do 3,5 t.

W wyniku działań skontrolowano 18 pojazdów, z których 3 miało przekroczone dopuszczalne parametry, a 2 nie były dopuszczone do ruchu w związku z brakiem ważnych badań technicznych. W związku z naruszeniami na kierujących inspektorzy nałożyli 4 mandaty karne oraz zatrzymali 2 dowody rejestracyjne. Pojazdy przeciążone nie zostały dopuszczone do dalszego poruszania się po drogach do czasu przywrócenia prawidłowych parametrów wagowych.

Najbardziej rażące naruszenie dotyczyło pojazdu firmy budowlanej załadowanego elementami rusztowań. W jego przypadku dopuszczalna masa całkowita została przekroczona dwukrotnie (masa stwierdzona 7 t) a ładowność ponad sześciokrotnie.  Kierujący nim osobiście przedsiębiorca załadował na pojazd ponad 4 tony ładunku przy ładowności wynoszącej 610 kg. Ponadto pojazd nie był (od niemalże roku) poddany okresowemu badaniu technicznemu. W związku z tymi naruszeniami na kierującego nałożono dwa mandaty karne oraz zakazano dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru rusztowań na inne pojazdy. Do tego celu kontrolowany wezwał aż dwa inne pozostające w jego dyspozycji niewielkie samochody ciężarowe.