W dniu 7 września Inspekcja Transportu Drogowego ze Szczecina wraz z Policją, Sanepidem oraz Kuratorium Oświaty, zorganizowało kontrolę autobusów dowożących dzieci do szkoły tym razem w miejscowości Mścice w okolicach Koszalina w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Kontrole te miały na celu sprawdzenie stanu technicznego pojazdów, kierującego czy nie jest pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, jego wymaganych dokumentów oraz dokumentacji przewoźnika. Dodatkowo pracownik sanepidu przeprowadził rozmowę edukacyjną zarówno z kierującym jak i przewożonymi dziećmi pod kątem bezpieczeństwa epidemiologicznego i wymagań z tym związanych.

Skontrolowano dwa autobusy tego samego przewoźnika w których w jednym przypadku stwierdzono usterki stanu technicznego takie jak: niesprawne oświetlenie, niesprawne awaryjne otwieranie drzwi zarówno pierwszych jak i drugich oraz przy pasy bezpieczeństwa zamontowane na fotelach dla pasażerów były niesprawne.

W związku z powyższym ze względów bezpieczeństwa zakazano dalszej jazdy tym pojazdem i zatrzymano dowód rejestracyjny autobusu w systemie CEPIK. W drugi przypadku inspektorzy stwierdzono brak drugiej wymaganej gaśnicy.

W tym przypadku inspektorzy wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie i do czasu uzupełnienia niezbędnego wyposażenia autobusu, zakazali dalszego przewozu dzieci. Kontrole w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, będą kontynuowane dalej na terenie całego województwa zachodniopomorskiego.