W dniu 12 grudnia na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Szczecin patrol w nieoznakowanym pojeździe, zachodniopomorskiej Inspekcji Transportu Drogowego zauważył trzy osiowy samochód ciężarowy, który wykonywał przewóz kruszywa nie do końca spełniając warunek prawidłowego zabezpieczenia ładunku.

Powyższe spotkało się ze zdecydowaną reakcją inspektorów w związku z czym pojazd skierowano na najbliższy punkt kontrolny/wagowy.
W trakcie kontroli okazało się, że masa pojazdu z ładunkiem wynosi ponad 33 tony wobec dopuszczalnych 26 ton. W związku z powyższym kierujący pojazdem ukarany został mandatem karnym z powodu naruszenia przepisów o przewozie ładunków sypkich jak i za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, a wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne. Do czas doprowadzenia pojazdu do stanu normatywnego, inspektorzy zakazali dalszej jazdy.