W dniu 18.11.2019 roku inspektorzy z Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego w Koszalinie przeprowadzili na terenie miasta rutynowe kontrole drogowe przewozu osób komunikacji miejskiej. W ich wyniku okazało się, że jeden z kierowców prowadził autobus pomimo, iż jego prawo jazdy utraciło ważność kilka miesięcy temu.

Dane dotyczące uprawnień kierowcy do prowadzenia pojazdów określonych w kategorii D zweryfikowano w systemie teleinformatycznym. Kierowca nie wiedział, iż jego prawo jazdy będzie nieważne wraz z upływem wskazanej w nim daty. W związku z powyższym na kierowcę nałożono stosowny mandat oraz zakazano dalszego wykonywania przewozów drogowych osób do czasu uzyskania ważnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami określonymi w kategorii D.

Wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające w zakresie naruszenia polegającego na wykonywaniu przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii wymaganego dla danego rodzaju pojazdu.