W dniu 26 maja br. zachodniopomorscy Inspektorzy pełniąc służbę na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Kunowo, zatrzymali do kontroli krajowego przedsiębiorcę, który osobiście wykonywał przedmiotowy przewóz. Po sporządzeniu wydruku z tachografu, Inspektor stwierdził, że kierowca przez cały czas ma zarejestrowaną pauzę. Przeprowadzona weryfikacja pobranych danych z tachografu oraz karty kierowcy potwierdziła podejrzenia inspektorów, że kierowca dopuścił się fałszowania zapisów czasu pracy. Po krótkiej rozmowie okazało się, że kontrowany przyłożył do impulsatora skrzyni biegów magnes aby nie rejestrować swoich faktycznych aktywności.

Ujawniona manipulacja okazała się brzemienna w skutki. W sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą administracyjną, kontrolowanemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Ponadto sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie  art. 306a Kodeksu Karnego.