W dniu 27.06.2021r. zachodniopomorscy inspektorzy pełnili służbę ukierunkowaną na przestrzeganie na drogach okresowych ograniczeń oraz zakazów ruchu niektórych rodzajów pojazdów.

Na jednej z głównych ulic Szczecina, uwagę inspektorów wzbudził ciągnik siodłowy z naczepą typu plandeka, należący do polskiego przewoźnika, który kierował się w kierunku autostrady A6. W celu weryfikacji przewożonego ładunku, zespół pojazdów zatrzymano w zatoce autobusowej, skąd – po sprawdzeniu dokumentu przewozowego – został następnie skierowany na położy około 1,5 kilometra dalej punkt kontrolny. Przymusowy przystanek, był zarazem okazją dla kierującego do wylogowania z tachografu karty kierowcy należącej do innego kierującego i zalogowania w to miejsce swojej karty. Niestety zarejestrowany na niej przejazd na punkt kontrolny wynoszący zaledwie 3 minuty nie zmylił czujności kontrolujących inspektorów. Kierowca wyjaśnił, iż wyruszając z bazy firmy zalogował kartę kierowcy innego kierującego, aby dojechać na niej do polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Kołbaskowie, gdzie miała nastąpić jej wymiana. Powyższe miało na celu zaoszczędzenie czasu jazdy i pracy niezbędnych do wykonania zadania przewozowego. Jak się później okazało przewóz płyt ogniochronnych, który nie podlegał wyłączeniom z okresowych zakazów ruchu, które w niedzielę obowiązywały w godz. 08-22 oraz fakt używania cudzej karty kierowcy nie były jedynymi nieprawidłowościami. W wyniku analizy czasu pracy stwierdzono ponadto, iż w kontrolowanym okresie kierujący skrócił ośmiokrotnie dzienny czas odpoczynku, przekroczył dwukrotnie czas jazdy dziennej, przekroczył czas jazdy bez wymaganej przerwy oraz czas jazdy dwutygodniowej, jak również skrócił odpoczynek tygodniowy. Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, na kierującego nałożono 14 mandatów karnych, a wobec przedsiębiorcy i zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie wszczęto postępowania wyjaśniające zagrożone odpowiednio karą administracyjną wysokości 9,5 tys. oraz 3 tys. złotych.

Ponadto do godz. 22, czyli za zakończenia obowiązujących w tym dniu zakazów ruchu, zakazano kierującemu dalszej jazdy, a cudzą kartę kierowcy zatrzymano celem zwrócenia do organu wydającego, czyli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.