Przedsiębiorca przewoził nawozy z założonym na impulsatorze skrzyni biegów magnesem. Transport skontrolowała Zachodniopomorska Inspekcja Transportu Drogowego.

W dniu 18 lipca 2019r. około  godz. 19:00 w Szczecinie na drodze krajowej nr 10 zatrzymano do kontroli ciężarówkę krajowego przewoźnika. W trakcie kontroli okazało się, że przewóz wykonuje osobiście przedsiębiorca, który na odcinku z Polic do miejsca kontroli drogowej jechał z założonym na impulsatorze skrzyni biegów magnesem co spowodowało zmianę wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Jak ustalono przedsiębiorca założył magnes podczas  przedłużającego się załadunku w Policach a następnie chciał dojechać na parking nie przerywając odpoczynku dobowego. Powyższe miało również wpływ na wskazania drogomierza mechanicznego ingerując w prawidłowość jego pomiaru.

Wobec przedsiębiorcy prowadzone będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 10 000 zł natomiast za fałszowanie wskazań drogomierza powiadomione zostaną organy ścigania zgodnie z art. 306a kodeksu Karnego.