W dniu 1 lipca inspektorzy WITD w Szczecinie prowadzili rutynowe działania kontrolne na drodze krajowej nr 3, przy wjeździe do miasta. W toku kontroli czasu pracy polskiego kierowcy, poruszającego się w transporcie międzynarodowym, inspektorzy mieli podejrzenie, że kierowca jeździ na dwóch kartach.    Analiza danych zawartych na karcie kierowcy oraz w tachografie wykazała, że kierowca od wielu dni używa oprócz swojej, także cudzej karty. Po przesłuchaniu okazało się, iż kontrolowany jeździł na karcie kolegi, którą okazał do kontroli drogowej. Analiza czasu pracy wykazała bardzo poważne naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców.  Oszustwo jakiego dopuścił się kierowca kosztowało go 10.700 złotych, taką bowiem grzywnę otrzymał za posługiwanie się cudzą kartą, za przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia bez przerwy oraz skrócenie dziennego czasu odpoczynku. Swoje karygodne zachowanie tłumaczył chęcią przejechania większej liczby kilometrów, a przez to lepszego zarobku.

  Karta kierowcy, którą nieprawnie posługiwał się kontrolowany kierowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami została odesłana do organu  wydającego. Konsekwencją tej kontroli będzie również wszczęcie postępowania wyjaśniającego  wobec przedsiębiorcy.

  Niestety jest to kolejny przykład nie tylko rażącego łamania przepisów, ale przede wszystkim przejaw bezmyślności jaką obserwujemy na naszych drogach. Kierowcy zapominają, że szkodzą nie tylko sobie, ale poprzez zmęczenie czy stres jaki towarzyszy kierowcy, stwarzają ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Stan psychofizyczny kierowcy i szybkość reakcji w wielu przypadkach są decydującymi czynnikami, od których zależy nasze bezpieczeństwo w ruchu drogowym.