W dniu 10 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, odbył się piknik innowacyjności. Młodzież prezentowała swój dorobek intelektualny, a wszystkiemu towarzyszyły występy artystyczne prezentowane zarówno przez uczniów jak i kadrę pedagogiczną. Słoneczna pogoda sprawiła, że na piknik przybyła też dość liczna grupa mieszkańców Gryfina. Na zaproszenie klasy mundurowej o profilu policyjnym, na piknik zaproszone zostały służby: Inspekcja Transportu Drogowego, Policja oraz Straż Pożarna. 

   

     Inspektorzy z WITD w Szczecinie jeszcze przed festynem spotkali się  z uczniami klasy mundurowej. Podczas spotkania zaprezentowano uczniom cele  i zadania  realizowane przez inspektorów ITD oraz strukturę zarówno GITD jak  i WITD. Szczególnie młodzież doceniła, po prezentacji stanu bezpieczeństwa  na drogach, funkcjonowanie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Działalność systemu CANARD jest jednym z wielu składowych poprawiających bezpieczeństwo na drogach. Zbieżność realizowanych zadań z działaniami Policji spowodowała, że uczniowie żywo interesowali się warunkami zatrudnienia w ITD.

      Po prelekcji, młodzież na boisku szkolnym miała możliwość zapoznania się z wyposażeniem pojazdu służbowego wykorzystywanego przez inspektorów  w codziennej pracy. Duże zainteresowanie wykazywali również mieszkańcy Gryfina, którzy tłumnie przybyli na piknik. I oni również mieli okazję z bliska zapoznać się z pracą inspekcji transportu drogowego.