Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie często ujawniają manipulacje w pracę tachografów.   W ub. piątek 26 stycznia br. podczas  rutynowych kontroli na terenie Szczecina zatrzymano do kontroli ciągnik samochodowy wraz z naczepą, należący do polskiego przewoźnika. W chwili kontroli wykonywany był krajowy transport drogowy rzeczy ze Szczecina do Poznania. Po analizie okazanych wykresówek oraz dokumentów przewozowych, inspektorów zaniepokoił brak danych zapisanych na wykresówkach. Szczegółowe oględziny tachografu wykazały, że  tachograf został zmanipulowany w celu nierejestrowania jazdy. Kierowca został ukarany mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowania wyjaśniające. Dodatkowo do momentu doprowadzenia pojazdu do stanu sprzed manipulacji, zakazano dalszej jazdy.

  Kolejna kontrola przeprowadzona w dniu 29 stycznia, również ciągnika z naczepą należącego do polskiego przewoźnika, zakończyła się niestety nałożeniem na kierowcę wysokich mandatów karnych. Powodem było manipulowanie zapisami w tachografie przy pomocy niedozwolonego urządzenia. Kierowcy zakazano dalszej jazdy do momentu odebrania przez niego prawidłowego odpoczynku dziennego, który został skrócony w związku z używaniem niedozwolonego urządzenia. Jednocześnie zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy za nieszczelny układ hamulcowy i zakazano dalszej jazdy do momentu usunięcia usterki. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające.