W VII Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie  im. K. K. Baczyńskiego, odbyła się uroczystość pasowania na elewów klasy o profilu Bezpieczeństwo Publiczne. 

Blisko dwuletnie starania o utworzenie klasy mundurowej, stały się faktem oczywistym. Na 29 miejsc zgłosiło się blisko 100 chętnych.  Zasadniczym elementem różniącym tę klasę od innych mundurowych jest fakt, iż program nauczania, przewiduje przygotowanie uczniów do pracy w służbach  pracujących na rzecz bezpieczeństwa. Honorowy patronat nad klasą objęły: Inspekcja Transportu Drogowego, Policja, Straż Graniczna i Straż Pożarna. Uczniowie klasy mundurowej, w każdym tygodniu będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez ww. służby.

Wrzesień był dla uczniów miesiącem, w którym ćwiczyli elementy musztry przygotowując się do pasowania na elewów. W związku z faktem, iż jest to nowatorska klasa w kraju, zaistniała potrzeba opracowania programu nauczania, który powstał we współpracy dyrekcji VII LO i Inspekcji Transportu Drogowego.

Pasowanie miało charakter święta, na które przybyli rodzice uczniów, pokonując nawet trasy rzędu 300 km. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół szczecińskich, w których funkcjonują klasy mundurowe oraz przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej  żołnierzy AK, w szeregach której walczył patron szkoły. Uczniowie złożyli uroczystą przysięgę, a następnie zostali pasowani przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na elewów klasy mundurowej.

Po pasowaniu, uczniowie mogli zapoznać się z pojazdami służb. Inspekcja Transportu na ekspozycji pokazała, pojazd wydziału inspekcji, videorejestrator, fotorejestrator oraz pojazd kontroli opłat elektronicznych.