Inspektorzy z WITD w Szczecinie w poniedziałek tj. 17 września 2018r.,  uczestniczyli w plenerowej imprezie „Bezpieczny uczeń” organizowanej cyklicznie dla  uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie, przy współudziale Policji Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

  Spotkanie miało charakter szczególny, gdyż placówka jest miejscem nauki dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, najczęściej bez możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawet po ukończeniu edukacji. Nie zdają sobie sprawy z występujących zagrożeń – bywają nieostrożni, nie skupiają uwagi, są mało spostrzegawczy, nie potrafią analizować sytuacji, nie dostrzegają skutków swoich zachowań.

  Tym większa była radość dzieci na widok przygotowanych dla nich atrakcji: symulator zderzeń, pokaz wyposażenia wozu strażackiego, symulacja gaszenia pożaru przy użyciu węża strażackiego, możliwość wejścia do pojazdów oznakowanych wszystkich służb.

 Na zakończenie, wszyscy „mundurowi” otrzymali od dzieci i wychowawców podziękowania oraz kwiatową laurkę.