W dniu 15.07.2020 r. zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego z zamiejscowego oddziału w Koszalinie uczestniczyli w działaniach kontrolnych na terenie powiatu białogardzkiego. W przedmiotowych działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

https://youtu.be/7I_6QF9IMok

W trakcie działań okresie od godziny 7:30 do godziny 13:00 łącznie skontrolowano 22 pojazdy samochodowe, z których 5 zostało podanych procesowi ważenia.

Wszystkie zważone pojazdy w znaczny sposób przekraczały dopuszczalną masę całkowitą oraz dopuszczalną ładowność. Jeden z przewoźników przekroczył dopuszczalną wartość niemalże dwukrotnie. Na kierowców ww. pojazdów nałożono łącznie 5 mandatów na łączną kwotę 2300 zł. Ponadto za uchybienia stanu technicznego pojazdów funkcjonariusze Policji zatrzymali 3 dowody rejestracyjne.