W dniu 17 marca br. inspektorzy z WITD w Szczecinie patrolując dynamicznie ulice Szczecina, zauważyli dwa pojazdy przystosowane do przewozu ładunków sypkich, które wzbudziły podejrzenie inspektów co do ilości załadowanego na nie ładunku. W związku z powyższym czynności kontrolne zostały przeprowadzone na punkcie przystosowanym do ważenia pojazdów. Jak się okazało przypuszczenia inspektorów były słuszne, pojazdy których dopuszczalna masa całkowita wynosi 34 tony, znacznie przekraczały tą wartość. W jednym przypadku za dużo ładunku było  o ponad 5 ton, w drugim  o ponad 7 ton. Ładunkiem okazała się ziemia, którą kierowcy przewozili po terenie miasta Szczecina. Dodatkowo w trakcie analizy okazanych dokumentów oraz danych zawartych na karcie kierowcy, okazało się iż dane nie są sczytywane, kierowca nie dokonuje wymaganych wpisów manualnych, a stan techniczny jest na tyle niezadawalający, iż zostało wszczęte postępowanie wobec przedsiębiorcy za stwierdzone usterki. Kierowca oprócz zakazu dalszej jazdy ukarany został mandatami karnymi za stwierdzone naruszenia. Drugi kierujący również otrzymał zakaz dalszej jazdy do momentu doprowadzenia pojazdu do stany normatywnego.