Dzisiejszej nocy tj. 26 lutego 2020r. w trakcie  działań nocnych inspektorzy z WITD w Szczecinie na drodze ekspresowej S3, w okolicy miejscowości Kunowo zatrzymali do kontroli drogowej dwa zespoły pojazdów, które przewoziły elementy siłowni wiatrowej ze Świnoujścia do Żukowic (woj. Dolnośląskie).

Do  kontroli kierowcy okazali zezwolenia kategorii VII umożliwiające przejazd pojazdu nienormatywnego o następujących parametrach:

Długość – 70 metrów

Szerokość – 4,25 metra

Wysokość – 4,5 metra

Masa ładunku 18 ton

Masa całkowita 52,5 tony

Przeprowadzone przez inspektorów pomiary wysokości obu pojazdów wykazały przekroczenie rzeczywistej  wysokości pojazdów wraz ładunkiem  w stosunku do wartości dopuszczalnej określonej w zezwoleniach.

Ponadto jeden z przewoźników mający siedzibę na terenie Niemiec oraz posługujący się licencją wydaną przez upoważniony organ niemiecki nie posiadał stosownego zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego bowiem okazane do kontroli zezwolenie zostało udzielone innemu podmiotowi.

To jednak nie koniec problemów kontrolowanych, w jednym przypadku dodatkowo stwierdzono niesczytywanie danych  z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. W konsekwencji wobec przewoźników prowadzone będą postępowania administracyjne za stwierdzone naruszenia zagrożone wysoką karą pieniężną. Inspektorzy zakazali dalszej jazdy do chwili  uzyskania zezwoleń odpowiadających parametrom pojazdów poddanych kontroli. Należy wspomnieć, iż przy długość kontrolowanych zestawów wynoszącej blisko 70 m  i wysokości  wyższej niż w posiadanym zezwoleniu przejazd mógł się zakończyć wypadkiem lub uszkodzeniem infrastruktury drogowej.