W dniu 26.07.2018r. inspektorzy WITD w Szczecinie, przejeżdżając na punkt kontrolny w okolicy miejscowości Warnik, zauważyli pojazd, za którym rozciągała się czarna „chmura dymu”.  Postanowili więc zatrzymać pojazd do kontroli, by sprawdzić stopień zadymienia spalin. Badanie przeprowadzono przy użyciu dymomierza, a wynik potwierdził przypuszczenia inspektorów. Dymomierz wskazał średnią  wartość  współczynnika przenikalności światła  jako 5,72 [m (-1)].  Obowiązująca norma w Polsce dla tego typu pojazdu wskazuje dopuszczalne zadymienie do 3,0 (m-1).  Kierowca zdziwiony tak złymi wynikami stwierdził, że niedawno odebrał samochód od mechanika, który wykonał naprawę kapitalną silnika. W toku kontroli inspektorzy stwierdzili także, że badanie techniczne pojazdu skończyło się  w maju br., a kierowca nie posiadał przy sobie polisy OC.  Kierowca otrzymał zakaz dalszej jazdy tym pojazdem, zatrzymano dowód rejestracyjny, a na kierowcę nałożono dwa mandaty karne na kwotę 350 zł.