Pod hasłem „Zarządzanie ryzykiem systemu gospodarczego państwa w aspektach bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego” odbyła się w dniu 22 listopada 2017r. w Międzyzdrojach konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele instytucji gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne. Dyskutowano m.in. zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju terminala LNG w Świnoujściu, zarządzania ryzykiem terrorystycznym w obszarze infrastruktury technicznej i informatycznej. Inicjatorem konferencji był Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – Pan Jacek Cegieła, którego zaproszenie do udziału w dyskusji nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa przyjęli m.in.  Pan Marek Subocz Wicewojewoda Zachodniopomorski, Zachodniopomorski Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie,  Starosta Goleniowski, Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica, Wójt Gminy Przybiernów, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie oraz Pan Bartłomiej Budzisz – Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

    Następnego dnia, na drodze krajowej nr 3 w okolicy Przybiernowa odbyły się ćwiczenia pod nazwą „Cysterna 17”, w których uczestniczyły służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie.

   Założeniem głównym sytuacji kryzysowej było doskonalenie współdziałania służb ratowniczych podczas zdarzenia drogowego z udziałem cysterny przewożącej gaz LNG. Ćwiczenia miały na celu koordynację działań podmiotów systemu reagowania kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz wypracowanie optymalnego modelu efektywnego reagowania w zwalczaniu tego typu zagrożeń. Inspektorzy transportu drogowego mieli okazję do doskonalenia współdziałania w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia, w związku ze zdarzeniem terrorystycznym. Z powodu ćwiczeń, od godziny 9.30 do 12 nieprzejezdny był odcinek krajowej „trójki”. Na czas trwania manewrów wyznaczono objazd przez Przybiernów, a  inspektorzy transportu drogowego biorący udział w ćwiczeniach, kierowali pojazdy na wyznaczony objazd.