W dniach 19-21 listopada br. zachodniopomorscy inspektorzy brali udział w trzydniowych ćwiczeniach , które koordynowane były przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie. Ćwiczenia miały na celu wypracowanie współdziałania Inspekcji Transportu Drogowego z innymi podmiotami w razie wystąpienia zagrożenia terrorystycznego.

19 listopada 2019 r. inspektorzy wzięli udział w pierwszym etapie ćwiczeń przeprowadzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie gminy Marianowo w związku ze znalezieniem martwego dzika zarażonego wirusem ASF. W działania zaangażowane były wszystkie instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowej. Pomimo faktu, że były to tylko zaplanowane ćwiczenia praktyczne wszystkie zadania wykonywane były w sposób realny.

W ostatnim dniu ćwiczeń Inspektorzy wraz z innymi służbami ratowniczymi na obwodnicy Dargobądza w ciągu drogi krajowej nr 3 ( powiat kamieński) uczestniczyli w pozorowanej katastrofie w ruchu lądowym. Działania miały na celu doskonalenie współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ratowanie życia w wypadkach drogowych.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą na wyciągnięcie wniosków, spostrzeżeń oraz wypracowanie schematów współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie województwa na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.