W dniu 7 października 2020 r. w godzinach popołudniowych w Szczecinie zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy.

W trakcie czynności kontrolnych w tym sprawdzania stanu drogomierza z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców okazało się, iż stan faktyczny licznika wskazuje mniejszą wartość niż ta, która była zaewidencjonowana przy ostatnim badaniu technicznym ciągnika siodłowego. Stan licznika przebiegu kilometrów pojazdu w dniu różnił się od stanu z dnia kontroli technicznej o ponad 50 tys. km. O powyższym zdarzeniu, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 306a kodeksu karnego, wezwano partol Policji, który dokonał dalszych czynności z pojazdem i kierowcą.