W dniu 4 stycznia 2022 roku inspektorzy WITD Szczecin – Oddział Koszalin, wykonując przejazd patrolowy z Koszalina do Mostowa,  zauważyli pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  przewożący w sposób niebezpieczny ładunek drewna.

Przewóz wykonywano na trasie Manowo – Koszalin. Zatrzymanie w/w pojazdu wyglądającego na zbyt ciężki, nastąpiło w sposób dynamiczny przy użyciu sygnałów uprzywilejowanych świetlnych i dźwiękowych. Bliższe oględziny ciężarówki wskazywały na uzasadnione podjęcie kontroli przy użyciu wag. Wynik był oszałamiający, tj. wagi wskazały ciężar na przedniej osi – 2,2t oraz na tylnej osi – 4,2t. Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż kierowca nie zabezpieczył w należyty sposób przewożonego ładunku. Ponadto stan techniczny kontrolowanego samochodu nie spełniał warunków przewidzianych w przepisach transportowych. Brakowało kilku istotnych elementów oświetlenia.

W związku z w/w wykroczeniami kierowcę ukarano dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 600 zł i zakazano dalszej jazdy do momentu rozładunku nadmiaru towaru. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu ze względu na stwierdzone usterki oraz kierowcę pouczono odnośnie kierowania pojazdem niesprawnym technicznie.