Ciężarówkę z urządzeniem zakłócającym prawidłowe działanie układu oczyszczania spalin oraz bez aktualnych badań technicznych zatrzymali inspektorzy zachodniopomorskiej ITD.

Ciężarówkę wyposażoną w niedozwolone urządzenie zatrzymano do kontroli na odcinku drogi krajowej nr 10 w Szczecinie. W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono niedozwolone urządzenie wpięte w instalację systemu oczyszczania spalin SCR, które imitowało poprawne działanie systemu.

Po usunięciu niedozwolonego urządzenia na desce rozdzielczej pojazdu, pojawiły się liczne komunikaty o błędach ww. systemu. Kierowcę ukarano mandatem karnym, zatrzymano dowód rejestracyjny oraz zakazano dalszej jazdy.  Dodatkowo stwierdzono brak aktualnych badań technicznych. W związku z brakiem przedmiotowego badania technicznego, wobec przedsiębiorcy oraz zarządzającego transportem zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone karą administracyjną.