W dniu 15 lipca 2021 roku w Koszalinie już po raz drugi inspektorzy z WITD przeprowadzili szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 

Inspektorzy przekazali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli drogowych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz innych przepisów transportowych. Tego dnia skontrolowano m.in. pojazdy przewożące materiały niebezpieczne.

W trakcie czynności kontrolnych analizowano czas pracy kierowców, sprawdzano stan techniczny pojazdów oraz niezbędną dokumentację wymaganą przy realizacji poszczególnych przewozów. Powyższe działania miały na celu podniesienie kompetencji oraz profesjonalnego podejścia do kontroli drogowych obydwu służb.