W środę 2 lutego br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  po raz kolejny,  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W trzech kontrolach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała DMC, aż o 1,3 t. Dodatkowo podczas jednej z kontroli, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu za brak badań technicznych.

W związku z przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.