W dniu 11 lutego inspektorzy transportu drogowego w Szczecinie, przeprowadzili kontrole autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Police.

Inspektorzy łącznie skontrolowali 8 autobusów ukierunkowanych na sprawdzenia stanu technicznego pojazdów oraz posiadanych dokumentów uprawniających do wykonywania przewozów drogowych. Kontrolujący Inspektorzy zwracali również uwagę na przestrzeganie obostrzeń związanych z panującą epidemią. Pocieszającym jest fakt nie stwierdzenia żadnych nieprawidłowości w kontrolowanych pojazdach. Podobne kontrole przewozu osób będą kontynuowane na terenie całego województwa pod kątem bezpieczeństwa podróżujących.