W poniedziałek 15 listopada Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji po raz kolejny przeprowadzili kontrole trzeźwości kierowców na terenie miasta Szczecin. W wyniku tych działań skontrolowano 184 pojazdy.

Niestety tym razem dwoje kierujących pojazdami zatrzymano, gdy prowadzili pod wpływem alkoholu. Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku, u kierowców w wydychanym powietrzu analizator wskazał prawie jeden promil.  Osoby te zostały przekazane funkcjonariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności. Powyższe kontrole pokazują konieczność przeprowadzania cyklicznych działań ukierunkowanych na wykrywanie nietrzeźwych kierowców, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu.