W dniu 19 maja br., w miejscowości Pobłocie Małe, Inspektorzy z WITD Oddział Koszalin przeprowadzili czynności kontrolne przewozu osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej. W wyniku analizy okazanych do kontroli dokumentów stwierdzono, iż realizowany przewóz drogowy, odbywa się bez stosownego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób. Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonego naruszenia, kontrolowanemu przewoźnikowi do momentu posiadania stosownego zezwolenia, zakazano dalszej jazdy. Dodatkowo przedsiębiorstwu grozi wysoka kara administracyjna za brak przedmiotowego zezwolenia.