W dniu 15 lutego br. zachodniopomorscy Inspektorzy prowadzili działania kontrolne na terenie powiatu gryfickiego. W okolicy miejscowości Brojce na drodze ekspresowej S6 zauważyli pojazd ciężarowy z niezabezpieczonym ładunkiem piasku. W związku z powyższym pojazd skierowano do  najbliższego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie kontroli.Dalsze czynności wykazały, że oprócz niezabezpieczenia ładunku stwierdzono również liczne usterki niebezpieczne stanu technicznego pojazdu w postaci nadmiernie zużytego ogumienia. Widoczne były druty wystające z kordu opony, ponadto stwierdzono uszkodzony stopień kabiny oraz niesprawne oświetlenie pojazdu. Jak się okazało to nie koniec nieprawidłowości stwierdzonych podczas przedmiotowej kontroli. Sprawdzenie w systemie CEPIK wykazało, że od maja 2021 roku pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Ustalono również, że wykonywany przewóz odbywał się bez wymaganych uprawnień transportowych. Jednocześnie analiza czasu pracy kierowcy wykazała szereg bardzo poważnych naruszeń takich jak: pięciokrotne przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy, gdzie najdłuższy okres prowadzenia pojazdu wyniósł aż 7 godzin i 12 minut w odniesieniu do normy wynoszącej 4 godziny i 30 minut. Dodatkowo kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o prawie 6 godzin. Przekroczył również limit jazdy dziennej o ponad godzinę. Konsekwencją powyższej kontroli było ukaranie kierowcy aż dziewięcioma mandatami karnymi za stwierdzone nieprawidłowości, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie CEPiK z jednoczesnym zakazem dalszej jazdy. Po zakończeniu czynności kontrolnych pojazd odjechał na lawecie w celu dokonania niezbędnych napraw. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą administracyjną za stwierdzone nieprawidłowości.