W dniu 8 kwietnia br., Inspektorzy Zachodniopomorskiego WITD zatrzymali do kontroli w miejscowości Dołuje czteroosiową wywrotkę, której kierowca nie zabezpieczył przewożonego ładunku sypkiego przed wydostawaniem się poza skrzynię ładunkową.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż rzeczywista masa wywrotki  wyniosła ponad 38 ton, co stanowiło poważne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Ponadto stwierdzono, że pojazd przekraczał dopuszczalną wartość nacisku podwójnej osi napędowej o ponad 3 tony.

Kontrola techniczna ujawniła dodatkowo usterkę polegającą na wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Skutkiem ujawnienia szeregu poważnych nieprawidłowości było wszczęcie wobec przewoźnika postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń wskazanych w ustawie o transporcie drogowym i ustawie prawo o ruchu drogowym, mogących skutkować nałożeniem wielotysięcznych kar finansowych. W celu dopuszczenia do kontynuowania jazdy przewoźnik, w trakcie trwania kontroli, usunął usterkę powodująca wyciek oraz przeładował nadmiar piasku na podstawiony pojazd.

Kierującego ukarano stosownymi mandatami za stwierdzone nieprawidłowości.