W dniu 30 marca br., w okolicach miejscowości Kołbaskowo, inspektorzy z WITD w Szczecinie wykonując patrol dynamiczny zauważyli zespół pojazdów, którego kierujący nie zabezpieczył plandeką przewożonego ładunku. W związku z powyższym zatrzymano ten pojazd, aby kontrolowany zabezpieczył przewożony ładunek. Dodatkowo braki w dokumentacji spowodowały, iż pojazd skierowano w bezpieczne miejsce umożliwiające przeprowadzenie dalszych czynności kontrolnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przewóz piasku z Niemiec do Polic wykonywany był bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne.

Ponadto ujawniono, iż firma wykonująca przewóz naruszyła obowiązek terminowego pobierania danych z karty kierowcy oraz tachografu, a kontrolowany kierowca pięciokrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy oraz nie dopełnił obowiązku ręcznego wprowadzania danych na kartę kierowcy.

Z uwagi na nieszczelność w układzie pneumatycznych w ciągniku samochodowym oraz zły stan ogumienia w naczepie, zatrzymano elektronicznie dowody rejestracyjne obu pojazdów.

Za braki zapisów na karcie kierowcy, naruszenia związane z czasem pracy, stan techniczny oraz niezabezpieczenie przewożonego ładunku plandeką, na kierującego nałożono łącznie 33 mandaty karne, a wobec firmy wykonującej ww. przewóz na potrzeby własne wszczęto postępowanie administracyjne. Z uwagi na brak uprawnień przewozowych zakazano kierującemu dalszego wykonywania przewozu drogowego.