W dniu 09.12.2020 roku podczas działań prowadzonych na terenie Szczecinka przez Inspektorów Transportu Drogowego w Szczecinie z Oddziałów Koszalin oraz Wałcz wytypowano do kontroli drogowej dwa zespoły pojazdów, które wzbudziły podejrzenia „Krokodyli”.

Powyższe pojazdy zatrzymano celem sprawdzenia poprawności zabezpieczenia przewożonych ładunków. W wyniku tych kontroli stwierdzono, że pojazdy nie posiadały aktualnych badań technicznych. Jeden z nich nie wywiązał się z tego obowiązku od 3,5 roku.

Dodatkowo w pojeździe przewożącym drewno stwierdzono usterkę niebezpieczną w postaci wystających drutów z dwóch opon skutkujące niedopuszczeniem do dalszej jazdy.

Wobec jednego z kierowców zastosowano pouczenie za kierowanie pojazdem bez badań technicznych, natomiast drugiego kierowcę ukarano mandatem karnym za stan techniczny pojazdu. Dodatkowo zatrzymano dowody rejestracyjne przedmiotowych pojazdów. W stosunku do przewoźników zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające.