W dniu 12.06.2019 roku w Karlinie odbyła się ścieżka dydaktyczna dla dzieci pod nazwą „BEZPIECZNE WAKACJE” sprawdzająca wiedzę uczestników na temat bezpieczeństwa oraz porządku na drogach.

WITD w Szczecinie reprezentowali inspektorzy z oddziału w Koszalinie, którzy zadawali pytania dotyczące m.in. ich formacji. W ścieżce dydaktycznej wzięło udział około 400 dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Karlino.

Organizatorem imprezy była Straż Miejska w Karlinie. Do udziału w danym przedsięwzięciu zostali zaproszeni m.in. funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego, Komendy Policji Powiatowej w Białogardzie, Komisariatu Policji w Karlinie, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej (oraz OSP), Straży Granicznej, Straży Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei, WOPR oraz Jednostki Wojskowej – CSSP w Koszalinie.

Wszystkie służby sprawdzały wiedzę dzieci w formie zabawy. Ścieżka dydaktyczna polegała na odwiedzeniu kolejno każdego stanowiska, na którym umiejscowione były w/w formacje. Pogoda była słoneczna, co potęgowało zadowolenie uczestników. Organizator zadbał o napoje oraz poczęstunek.