W dniu 11 października inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie  uczestniczyli w imprezie plenerowej dotyczącej bezpiecznego funkcjonowania uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Szczecinie. Organizowane cyklicznie spotkanie, w którym inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli kolejny raz odbyło się przy współudziale funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Żandarmerii Wojskowej.

Spotkanie miało charakter szczególny, gdyż placówka jest miejscem nauki dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Są to uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych, najczęściej bez możliwości samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, nawet po ukończeniu edukacji. Misją placówki jest wszechstronny rozwój każdego ucznia, jego edukacja, rewalidacja i terapia. Tym większa była radość dzieci na widok przygotowanych dla nich atrakcji: symulator zderzeń, pokaz wyposażenia wozu strażackiego, możliwość zwiedzenia oznakowanych pojazdów wszystkich służb.

Na zakończenie, wszyscy uczestnicy otrzymali od dzieci i wychowawców podziękowania wraz z ręcznie przygotowanymi przez wychowanków pamiątkami.