KONTROLA AUTOBUSÓW

W ramach akcji „Bezpieczny Autokar”  Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie będą kontrolowali autokary przewożące dzieci i młodzież do miejsc letniego wypoczynku. Istnieje możliwość skontrolowania autokaru tuż przed wyjazdem,  w miejscu odjazdu autokaru. Inspektorzy będą sprawdzali m.in. stan techniczny pojazdów, czas pracy i kwalifikacje kierowców oraz trzeźwość osób prowadzących pojazdy.

Potrzebę kontroli na terenie Szczecina, Wałcza, Koszalina należy zgłaszać do WITD Szczecin,  

na minimum dwa dni przed jego realizacją

Zgłoszenie autobusów do kontroli następuje według poniższych zasad:

Drogą elektroniczną na adres: autobuskontrola@witd.szczecin.pl wraz z podaniem danych osoby zgłaszającej, numeru telefonu kontaktowego oraz miejsca i godziny wyjazdu. Zgłoszenie może nastąpić także telefonicznie pod numerem telefonu:

tel. 91 311-56-18 wew. 111 lub 110 w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 15.30


W pozostałych powiatach oraz miejscowościach po uzgodnieniu z Policją, kontrole autokarów prowadzone będą przez jednostki Policji.

Aby samodzielnie sprawdzić podstawowe informacje o pojeździe

(dane o badaniu technicznym, dane techniczne pojazdu, informacje o polisie OC),

należy poprzez stronę internetową

www.bezpiecznyautobus.gov.pl 


wpisać numer rejestracyjny pojazdu.