W dniu 20 sierpnia bieżącego roku inspektorzy transportu drogowego w Szczecinie, przeprowadzili skoordynowane kontrole autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Koszalin.

Łącznie skontrolowano 15 autobusów z czego jeden nie nadawał się do dalszego przewozu pasażerów ze względu na wycieki płynów eksploatacyjnych. Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu a przewoźnik zmuszony był podstawić inny autobus. Dodatkowo podczas akcji sprawdzany był stan psychofizyczny kierujących, na szczęście kontrole nie ujawniły żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Powyższe kontrole dowodzą iż w dalszym ciągu potrzebne są podobne działania.