Dnia 14-01-2020 roku o godzinie 10:20 w okolicy dworca autobusowego w Szczecinie (ul. Świętopełka) zachodniopomorscy inspektorzy z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli autobus, którym krajowy przewoźnik zamierzał wykonywać przewóz osób w ramach linii regularnej Szczecin – Kielce. W trakcie kontroli okazało się, iż obu kierowców autobusu w trakcie przejazdu z bazy na dworzec autobusowy nie zalogowało swoich kart kierowców w tachografie prowadzonego pojazdu.

Jak ustalono załoga pojazdu w tym dniu zakończyła przewóz w ramach linii regularnej Kielce- Szczecin, następnie pojazd na bazie był przygotowywany do kolejnego kursu.

Po zakończeniu obsługi pojazdu kierowcy prowadzili kontrolowany pojazd z bazy transportowej na dworzec autobusowy. Kierowcy tłumaczyli, że nie zalogowali kart do tachografu, gdyż nie wykonywali przewozu osób i sądzili, że nie trzeba tego robić.

W zawiązku ze stwierdzeniem naruszenia polegającego na niewłaściwej obsłudze tachografu, skutkującej nierejestrowaniem na karcie kierowcy aktywności kierowcy, prędkości pojazdu lub przebytej drogi wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne natomiast kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi (za nierejestrowanie powyższych danych na ich kartach kierowców).