W dniu 24.01.2020r. zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego prowadzili rutynowe działania prawidłowości przewozu osób. Kontrole podjęte na ul. Św. Ducha w Szczecinie okazały się dla niektórych kierowców wielce zaskakujące.

Podczas sprawdzania jednego z autobusów stwierdzono, iż stan licznika przebiegu km pojazdu został „pomniejszony” o 280 000 km! Kontrolujący opierając się na danych zawartych w systemie CEPiK jak i na portalu „www.historiapojazdu.gov.pl” stwierdzili, iż podczas ostatniego badania technicznego, które odbyło się w dniu 26.07.2019r. drogomierz wskazywał 544 612 km. W dniu 24.01.2020r., czyli niespełna pół roku później w  chwili kontroli pojazd posiadał stan licznika o wartości 264 612 km, a tym samym z licznika pojazdu „wyparowało” 280 000 km. O powyższym zdarzeniu, w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa wezwano partol Policji, który dokonał dalszych czynności z pojazdem i kierowcą.