Inspektorzy ze Szczecina w trakcie kontroli autobusu wykryli manipulację w tachografie.

W dniu 04 kwietnia inspektorzy z WITD w Szczecinie, zostali poproszeni o skontrolowanie autobusu, którym dzieci miały jechać na wycieczkę szkolną. W trakcie kontroli czasu pracy kierowcy, będącego jednocześnie właścicielem firmy stwierdzono możliwość manipulacji w tachograf. W celu weryfikacji udano się wraz z kontrolowanym do uprawnionego warsztatu, gdzie podejrzenia okazały się słuszne.

Ku zdziwieniu kontrolowanego przedsiębiorcy wymontowano z pojazdu niedozwolone urządzenie, którego zadaniem było fałszowanie danych zapisywanych na karcie kierowcy oraz w tachografie. Dodatkowo stwierdzono również naruszenia z czasu pracy.

Wobec przedsiębiorcy będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające zagrożone karą administracyjną w kwocie 10600 zł. Zakazano dalszej jazdy do momentu doprowadzenia pojazdu do stanu zgodnego z prawem. Jednak to nie koniec problemów przedsiębiorcy, sprawa została przekazana również Policji w celu prowadzenia oddzielnego postępowania.