TK

12

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z POWAŻNYMI NARUSZENIAMI

W dniu 07.02.2022 r. w godzinach porannych na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Kunowo, Inspektorzy  z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewożący w  ramach krajowego transportu drogowego towar niebezpieczny: UN 1219 IZOPROPANOL (ALKOHOL IZOPROPYLOWY), przewożony w pojemnikach typu DPPL.  Szczegółowe oględziny kontrolowanego ładunku wykazały, iż jeden z dppl-i nie spełnia wymogów umowy ADR w związku z przekroczeniem terminu używalności opakowania z tworzywa sztucznego. Dodatkowe oględziny wykazały, że tylko 4 spośród 10 opakowań zostało prawidłowo oznakowane nalepkami właściwymi dla przewożonego materiału niebezpiecznego (nalepki właściwe dla klasy 3). W związku z powyższym Inspektorzy zakazali dalszej jazdy do momentu usunięcia nieprawidłowości. Wobec przewoźnika i załadowcy, zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone karami finansowymi.

CIĄG DALSZY KONTROLI PRZEŁADOWANYCH BUSÓW NA TERENIE SZCZECINA

W środę 2 lutego br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  po raz kolejny,  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W trzech kontrolach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała DMC, aż o 1,3 t. Dodatkowo podczas jednej z kontroli, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu za brak badań technicznych.

W związku z przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.

PRZEŁADOWANE BUSY

We wtorek 25 stycznia br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W czterech przypadkach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała DMC (do 3,5 t.), ważyły aż 5,7 t.

W związku rażącym przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.

POWAŻNE KONSEKWENCJE WYJAZDU DO TEATRU

W dniu 25.01.2022 r. w Szczecinie, w związku ze zbliżającym się terminem ferii zimowych mających odbyć się na terenie naszego województwa, zachodniopomorscy inspektorzy przeprowadzali kontrole drogowe autobusów ukierunkowane na przewóz dzieci.

Podczas jednej z takich kontroli ustalono, iż kierujący naruszył przepisy  poprzez niezarejestrowanie na wykresówce swoich aktywności za pomocą tachografu.

Kontrolowany nie zarejestrował na wykresówce przejazdu z przedszkola, gdzie mali podopieczni wsiedli do kontrolowanego autobusu – do jednego ze szczecińskich teatrów. W związku z brakiem zarejestrowania wykonanego przejazdu, wobec przewoźnika wszczęto postępowanie wyjaśniające w powyższym zakresie, a na kierującego nałożono mandat karny, który z uwagi na brak stałego miejsca zameldowania kierowcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, musiał zostać uiszczony w trakcie kontroli.

Nie były to jedyne konsekwencje, z którymi musiał liczyć się kierujący. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisami, kierującemu zatrzymano prawo jazdy na okres trzech miesięcy, wydając w zamian stosowne pokwitowanie umożliwiające kierowanie pojazdami przez okres 24 godzin. Zatrzymane prawo jazdy zostanie przekazane do zagranicznego organu, który je wydał.

W związku z rozpoczynającymi  się w przyszłym tygodniu feriami – inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – zapowiadają zintensyfikowane kontrole autobusów przewożących dzieci.

 

 

 

PRAWIE 9 GODZIN JAZDY BEZ PRZERWY

W dniu 24 stycznia br. w godzinach porannych inspektorzy z WITD w Szczecinie, pełniąc służbę na autostradzie A6 zatrzymali do rutynowej kontroli zagranicznego przewoźnika. Po analizie zapisów z karty kontrolowanego kierowcy okazało się, iż prowadził on przez 8 godzin i 45 minut pojazd bez wymaganej przerwy.  Ze względu na przekroczenie o ponad 4 godziny dopuszczalnego okresu prowadzenia pojazdu, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewóz. Za stwierdzone naruszenie kierowcę ukarano mandatem karnym.

POROZUMIENIE WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO Z WOJEWÓDZKIM INSPEKTOREM OCHRONY ŚRODOWISKA O WZAJEMNEJ WSPÓŁPRACY

W dniu 20 stycznia br. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Szczecinie Pan Bartłomiej Budzisz podpisał porozumienie o przeprowadzaniu wspólnych kontroli drogowych z Panem Markiem Chabiorem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Powyższe porozumienie jest formą uściślenia istniejącej już od dawna współpracy w zakresie kontroli drogowych dwóch instytucji, mających na celu wykrywanie nieprawidłowości podczas transportu drogowego odpadów.

KOSZTOWNY PRZEWÓZ DREWNA

W dniu 27 grudnia 2021 roku inspektorzy WITD Szczecin – Oddział Koszalin, prowadząc czynności kontrolne przy drodze krajowej nr 11 w okolicach miejscowości Mostowo,  zauważyli pojazd ciężarowy  przewożący w sposób nietypowy ładunek drewna. Zatrzymanie tego dziwnie wyglądającego pojazdu nastąpiło w sposób dynamiczny. Bliższe oględziny ciężarówki wykazały, że nie jest ona przystosowana do przewozu tego rodzaju ładunku. Kierującym tym pojazdem okazał się rolnik, który przewoził drewno do swojego gospodarstwa. Dalsze czynności kontrolne wykazały, iż kontrolowany nie zabezpieczył w należyty sposób przewożonego ładunku, ani nie oznaczył wystających poza obrys pojazdu jego części. Stan techniczny kontrolowanego Stara również pozostawiał wiele do życzenia. Brakowało kilku istotnych elementów oświetlenia. Analiza okazanych do kontroli dokumentów wykazała, że kierowca od września tego roku poruszał się pojazdem bez ważnego badania technicznego.

W związku z w/w wykroczeniami ukarano kierowcę trzema mandatami karnymi na łączną kwotę 700 zł i zakazano dalszej jazdy. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.  Ze względu na brak badań technicznych prowadzone będzie odrębne postępowanie wyjaśniające w sprawie.

WSPÓŁNE KONTROLE Z SANEPIDEM PRZESTRZEGANIA OBOSTRZEŃ SANITARNYCH

W dniu 14 grudnia w miejscowości Pyrzyce inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z pracownikami Sanepidu przeprowadzili kontrole pod kątem, przestrzegania obostrzeń sanitarnych w autobusach. Pracownik sanepidu przeprowadził rozmowę edukacyjną zarówno z kierującym jak i przewożonymi pasażerami pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemiologicznych i wymagań z tym związanych. Skontrolowano osiem autobusów w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Kontrole wraz z pracownikami Sanepidu podczas przewozu osób, będą w dalszym ciągu przeprowadzane  na terenie całego województwa .

WSPÓLNE KONTROLE Z POLICJĄ W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNY TRANSPORT PUBLICZNY”

W poniedziałek tj. 13 grudnia Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali 62 autobusy w ramach akcji „BEZPIECZNY TRANSPORT PUBLICZNY”. Pod lupą znalazły się autobusy dowożące pasażerów zarówno w ramach miasta jak i dojeżdżających do Szczecina z pobliskich miejscowości. Inspektorzy wraz z policjantami sprawdzali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących oraz wymagane dokumenty.  W wyniku kontroli zatrzymano 6 dowodów rejestracyjnych. Na szczęście nie ujawniono kierujących po spożyciu alkoholu. Dodatkowo w jednym przypadku, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie braku badania okresowego tachografu.

PRZEŁADOWANE BUSY

W poniedziałek 13 grudnia na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W dwóch przypadkach, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych mas całkowitych, które znacznie przekraczały swoje DMC (do 3,5 t.), ważyły odpowiednio 4,5 t oraz 5,4 t.

W związku rażącym przekroczenie parametrów wagowych kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi, jednocześnie zakazując im dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inne pojazdy.

BRAK WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I INNY STAN LICZNIKA

W dniu 16.09.2021 r. w ramach kontroli autobusów dowożących dzieci do szkoły zachodniopomorscy inspektorzy prowadzili rutynowe działania w okolicy jednej ze szkół podstawowych na terenie naszego województwa.

W trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili, iż kontrolowany autobus którym wykonywano przewóz na linii regularnej nie posiadał wymaganego wyposażenia, w tym tablic kierunkowych, za co wszczęto postępowanie administracyjne na przewoźnika. Kontrola ujawniła ponadto mniejszy stan licznika przebiegu km niż stan zarejestrowany przy ostatnim przeglądzie technicznym. W związku z powyższym, powiadomiono najbliższą jednostkę Policji o możliwości popełnienia przestępstwa.

CIĄG DALSZY KONTROLI AUTOBUSÓW W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Inspektorzy z WITD w Szczecinie w dalszym ciągu przeprowadzają kontrole drogowe autobusów dowożących dzieci do szkoły  w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 15 września inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadzili kontrole autobusów dowożących dzieci do szkoły w miejscowości Kliniska Wielkie. Sprawdzano stan psychofizyczny kierowcy, stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty oraz uprawnienia. Kontrolowane pojazdy pod kątem stanu technicznego nie budziły żadnych zastrzeżeń. Podobnie uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny.

NIETYPOWY ŁADUNEK ROZSYPYWAŁ SIĘ NA DROGĘ

W dniu 16 września 2021 r. inspektorzy transportu drogowego w Szczecinie pełnili służbę w miejscowości Kliniska Wielkie. W pewnym momencie zauważyli nadjeżdżający ciągnik rolniczy z dwoma przyczepami z nietypowym ładunkiem, który wylatywał na jezdnię. Inspektorzy zatrzymali ten pojazd. Jak się okazało rolnik przewoził obornik, którego nie zabezpieczył w żaden sposób. Tłumaczenie że nic się takiego nie stało nie wystarczyło inspektorom. Kierowca został ukarany dwoma mandatami karnymi za niezabezpieczenie ładunku oraz zaśmiecanie drogi. Zakazano również dalszej jazdy do momentu prawidłowego zabezpieczenia przewożonego obornika.

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY BEZ WAŻNEJ LICENCJI

W dniu 8 września 2021 r. inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do kontroli pojazd członowy hiszpańskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Niemiec do Polski.  W wyniku analizy okazanych do kontroli dokumentów, stwierdzono brak ważnej licencji międzynarodowej.  Mając powyższe na uwadze wszczęto postępowanie administracyjne wobec hiszpańskiego przewoźnika i pobrano kaucję na poczet kary. Kierującemu zakazano dalszego międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, do momentu uzyskania odpowiedniego zezwolenia.

WYPADEK CIĘŻARÓWKI Z TRAMWAJEM W CENTRUM SZCZECINA

Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina pomogli przy ustalaniu przyczyn wypadku. Inspektorzy sczytali dane z tachografu oraz karty kierowy i przekazali je policjantom.

W  dniu 7 września w centrum Szczecina doszło do poważnego wypadku w którym uczestniczył pojazd ciężarowy oraz tramwaj. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym będąc na rondzie uderzył w nadjeżdżający tramwaj. Maszynistę z urazem nogi odwieziono do szpitala.

 

KONTROLE AUTOBUSÓW W RAMACH AKCJI „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

Rozpoczął się rok szkolny i rozpoczęły się kontrole autobusów dowożących dzieci do szkoły  w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 6 września inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadzili kontrole autobusów dowożących dzieci do szkoły w miejscowości Kliniska Wielkie. Sprawdzano stan psychofizyczny kierowców, stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty oraz uprawnienia. Pocieszającym jest fakt iż kontrolowane pojazdy pod kątem stanu technicznego nie budziły żadnych zastrzeżeń. Podobnie uprawnienia kierujących oraz ich stan psychofizyczny. Jedyne nieprawidłowości jakie stwierdzono to brak wymaganych dokumentów. W tym aspekcie zostały wszczęte postępowania wyjaśniające wobec podmiotu wykonującego przedmiotowy przewóz drogowy. Wobec kierujących w tym aspekcie zastosowano pouczenia.

AWANSE INSPEKTORÓW Z OKAZJI 20-LECIA POWSTANIA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Dokładnie 20 lat temu 6 września 2001 r. ustawą o transporcie drogowym, została powołana do życia Inspekcja Transportu Drogowego. W tej szczególnej dla ITD rocznicy pięcioro inspektorów z WITD w Szczecinie zostało awansowanych na wyższy stopień służbowy, za zaangażowanie, sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz codzienną ciężką pracę. Wszystkim awansowanym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

„POŚPIECH KIEROWCÓW” – PRZYCZYNĄ NIEZABEZPIECZENIA ŁADUNKÓW

 

Dwanaście skontrolowanych pojazdów przewożących min. ładunki sypkie na terenie miasta Szczecin i aż 9 nałożonych mandatów karnych, to bilans tylko jednego patrolu Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie. Brak zabezpieczenia ładunku kierowcy tłumaczyli pośpiechem.

Czytaj dalej

NIEBEZPIECZNY MANEWR WYPRZEDZANIA

W dniu 25 sierpnia 2021 r. zachodniopomorscy Inspektorzy, pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, patrolowali okolice Szczecina. Wykonywane w tym dniu zadania, miały na celu realizację skarg mieszkańców dot. miejsc zgłaszanych przez nich jako niebezpieczne, ze względu na nieostrożność i brak rozwagi kierujących pojazdami. Zdumienie kontrolujących było ogromne, gdy jeden z kierowców samochodu osobowego wyprzedził inspektorów na przejściu dla pieszych. Konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania było ukaranie kierującego mandatem karnym, a do jego konta dopisano punkty karne.

WZMOŻONE KONTROLE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ZACHODNIOPOMORSKICH INSPEKTORÓW WRAZ Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

W dniu 25 sierpnia bieżącego roku na terenie miasta Szczecin zachodniopomorscy Inspektorzy wraz z funkcjonariuszami Policji przeprowadzili wzmożone kontrole komunikacji miejskiej pod katem ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Czytaj dalej

WYPADEK Z UDZIAŁEM CIĘŻARÓWKI W CENTRUM SZCZECINA

 

Policja prowadząca czynności na miejscu zdarzenia zwróciła się do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina o wsparcie przy ustalaniu przyczyn wypadku. Inspektorzy sczytali dane z tachografu oraz karty kierowy i przekazali je policjantom.

Czytaj dalej

OBCHODY 101 ROCZNICY BITWY WARSZAWASKIEJ

W niedzielę 15 sierpnia w 101 rocznicę bitwy Warszawskiej pod popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczecinie zostały złożone kwiaty w celu uczczenia zwycięstwa Polski na bolszewizmem.

Czytaj dalej

INSPEKTORZY NA MOTOCYKLACH – WZMOŻONE KONTROLE POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Wraz z nastaniem słonecznej pogody na drogach pojawili się inspektorzy ITD na motocyklach. Podstawowym zadaniem inspektorów patrolujących drogi na jednośladach jest wspieranie zespołów funkcjonariuszy stacjonujących na stałych punktach kontrolnych oraz czuwanie nad bezpieczeństwem pozostałych użytkowników dróg.

Czytaj dalej

PRZEKROCZENIE PRĘDKOŚCI POCZĄTKIEM WIELKICH PROBLEMÓW

W dniu 12 sierpnia bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę nieoznakowanym radiowozem w okolicach miejscowości Dołuje, zatrzymali ciężarówkę która w terenie zabudowanym przekroczyła dopuszczalną prędkość.

Czytaj dalej

INSPEKTORZY NA MIEJSCU WYPADKU CIĘŻARÓWKI Z SAMOCHODAMI OSOBOWYMI

W dniu 11 sierpnia na autostradzie A6 w okolicach węzła Podjuchy w godzinach porannych doszło do wypadku, w którym uczestniczył ciągnik siodłowy z naczepą oraz trzy pojazdy osobowe. Jedną osobę poszkodowaną odwieziono do szpitala.  Policja obecna na miejscu zdarzenia poprosiła o przyjazd Inspekcję Transportu Drogowego, w celu sczytania danych zawartych w tachografie oraz na karcie kierowcy. Informacje w ten sposób uzyskane przyczynią się do wyjaśnienia przyczyny powstania tego wypadku.

KONTROLE TAXI W PASIE NADMORSKIM

W dniu 6 sierpnia Inspektorzy z WITD w Szczecinie Oddział w Koszalinie  prowadzili działania kontrolne w miejscowości nadmorskiej Mielno. W kręgu zainteresowań inspektorów były taksówki przewożące osoby wypoczywające w pasie nadmorskim.  Szczególnym nadzorem objęto zgodność wykonywania transportu drogowego z udzielonymi licencjami, na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz innych przepisów transportowych.  W ramach przeprowadzonych działań inspektorzy ujawnili  u jednego z kontrolowanych taksówkarzy dwa naruszenia. Polegały one na wykonywaniu przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wobec osoby pełniącej funkcję zarządzającego transportem zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. Ponadto, kierowcy zakazano wykonywania przewozu osób taksówką do czasu spełnienia niezbędnych wymogów ustawowych.

„MELEXY” POD LUPĄ ITD

 

W dniu 5 sierpnia w nadmorskiej miejscowości Ustronie Morskie inspektorzy z WITD ze Szczecina wraz z funkcjonariuszami Policji, przeprowadzili działania kontrolne pojazdów przewożących osoby typu „MELEX”. Kontrole te miały na celu sprawdzenie czy kierowcy tych pojazdów, poruszają się zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Do kontroli zatrzymano dwa pojazdy i jak się okazało dwa nie dopuszczono do dalszej jazdy. W pierwszym przypadku pojazd ten nie posiadał tabliczki identyfikacyjnej przez co nie można było zweryfikować czy pojazd może być zasilany przez silnik spalinowy. Dodatkowo ogumienie przedniej osi tego pojazdu było ekstremalnie zużyte. Drugi przypadek to niedopuszczalne samowolne przerobienie tego pojazdu z zasilania silnikiem elektrycznym na zasilanie silnikiem spalinowym. W obydwu przypadkach dalsze czynności wyjaśniające dotyczące tych pojazdów oraz ich kierowców, wyjaśnić będzie Policja w postępowaniach wyjaśniających jakie będzie się toczyć.

KONTROLE W PASIE NADMORSKIM

W dniu 23 lipca inspektorzy z WITD oddział  Koszalin przeprowadzili kontrole przewozów osób na liniach regularnych w pasie nadmorskim w miejscowości Kołobrzeg.

Czytaj dalej

AUTOBUSY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ POD LUPĄ ITD

W dniu 21 lipca inspektorzy transportu drogowego w Szczecinie, przeprowadzili skoordynowane kontrole autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Szczecina.

Czytaj dalej

12
Dzisiejsza data: 01.07.2022

Deklaracja dostępności

DYŻUR INSPEKTORSKI

dyżur w każdą środę w godz.
9:00 - 15:00 pod numerem telefonu:

91-311-56-40

dyżurny inspektor transportu drogowego udzieli Państwu wszelkich informacji

W sprawach skarg i wniosków
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
lub osoba wyznaczona
przyjmuje, po uprzednim umówieniu się,
w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00