TK

12

BUS NIECHLUBNYM REKORDZISTĄ

W środę 29 czerwca br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z tutejszego WITD  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała dopuszczalną normę 3,5 tony dla tego typu pojazdów. Niechlubny rekordzista ważyły, aż 6,1 tony.

W związku z rażącym przekroczeniem parametrów wagowych kierowcę ukarano stosownym mandatem karnym w kwocie 3000 tyś. zł., jednocześnie zakazując dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inny pojazd.

 

 

KOLEJNY SPECJALISTYCZNY RADIOWÓZ ZASILIŁ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE

W środę 29 czerwca br., nastąpiło uroczyste przekazanie dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie, specjalistycznego radiowozu wraz z wyposażeniem. Pojazd ten przeznaczony jest do przeprowadzania szczegółowych kontroli drogowych. Został on w całości sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W uroczystości wzięli udział poseł na sejm Pan Artur Szałabawka, Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki oraz prezes Funduszu Pan Marek Subocz. Wszyscy obecni na uroczystości podkreślali jak ważne jest aby na ziemi Szczecińskiej prowadzić wyspecjalizowane kontrole drogowe wpływające na poprawę bezpieczeństwa, poprzez eliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych technicznie pojazdów oraz zagrażających środowisku naturalnemu.

INSPEKTORZY NA MIEJSCU TRAGICZNEGO WYPADKU CIĘŻARÓWKI Z SAMOCHODEM OSOBOWYM

W dniu 28 czerwca br. w godzinach popołudniowych na drodze ekspresowej S3 w okolicach węzła Pyrzyce, doszło do tragicznego wypadku, w którym uczestniczył ciągnik siodłowy z naczepą oraz pojazd osobowy. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarło dziecko, dwie osoby poszkodowane odwieziono do szpitala.  Policja obecna na miejscu zdarzenia poprosiła o przyjazd Inspektorów Transportu Drogowego ze Szczecina, w celu sczytania danych zawartych w tachografie oraz na karcie kierowcy. Pobrane dane wykorzystane zostaną do ustalenia okoliczności wypadku.

„TRZEŹWY PORANEK”

W poniedziałek 27 czerwca br., inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z inspektorami z Gorzowa Wielkopolskiego, przeprowadzili skoordynowane działania kontrolne, ukierunkowane na sprawdzenie stanu trzeźwości kierowców pojazdów  ciężarowych. Przedmiotowe działania odbyły się na drogach ekspresowych S3, S6 oraz na autostradzie A2. Łącznie skontrolowano 739 pojazdów, niestety w czterech przypadkach na miejsce kontroli wezwano patrole Policji, którym przekazano nietrzeźwych kierowców w celu prowadzenia dalszych czynności. Powyższe kontrole pokazują konieczność przeprowadzania dalszych akcji ukierunkowanych na wykrywanie nietrzeźwych kierowców, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają zagrożenie na drodze.

KOLEJNA WYCIECZKA ODWOŁANA – POWÓD ZŁY STAN TECHNICZNY AUTOBUSU

W dniu 22 czerwca br., Inspektorzy Transportu Drogowego ze Szczecina na prośbę dyrekcji jednej ze szczecińskich szkół  przeprowadzili kontrolę autobusu, którym grupa uczniów wyjeżdżała na wycieczkę. Po szczegółowej kontroli stanu technicznego okazało się, iż układ hamulcowy kontrolowanego pojazdu jest nieszczelny w związku z czym przewoźnik zmuszony był podstawić inny sprawny pojazd. Stan techniczny zastępczego autobusu nie budził żadnych zastrzeżeń inspektorów. Opóźniona o ponad godzinę wycieczka wyjechała w zaplanowaną trasę.

Za stwierdzone usterki dokonano zatrzymanie elektronicznego dowodu rejestracyjnego pojazdu natomiast kierowcę ukarano stosownym mandatem.

Powyższa sytuacja pokazuje jak ważne są przeprowadzane przez Inspektów kontrole, które bezpośrednio wpływają na poprawę bezpieczeństwa przewożonych osób.

SZEREG NARUSZEŃ CZASU PRACY KIEROWCY

W dniu 20 czerwca br., inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na krajowej dziesiątce przy wyjeździe ze Szczecina, zatrzymali do kontroli pojazd członowy polskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy z Austrii do Szwecji.  W wyniku analizy danych z tachografu oraz karty kierowcy stwierdzono szereg naruszeń norm czasu pracy kierowcy takich jak: siedmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku, dwukrotne przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy oraz dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego prowadzenia pojazdu. Kierowca to niechlubny rekordzista, który w jednym z kontrolowanych dni, aż o ponad 4 godziny skrócił dzienny czas odpoczynku, innym razem prowadził pojazd przez 6 i pół godziny (co do normy 4 godz. i 30 minut). Jednak najbardziej rażące naruszenie przepisów, polegało na dziennym prowadzeniu pojazdu przez ponad 16 godzin, przy normie 10 godzin.  Dodatkowo analiza danych zawartych na karcie kierowcy wykazała, że kontrolowany nie wprowadzał wszystkich wymaganych wpisów. Mając powyższe na uwadze został ukarany łącznie 15 mandatami karnymi za stwierdzone naruszenia. Wobec przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą finansową.

„POMARAŃCZE NA WAGĘ ZŁOTA”

Dzień 13.06.2022 r., okazał się bardzo pechowy dla zagranicznego przewoźnika cytrusów, który realizował przewóz z Hiszpanii do Stargardu.

Podczas rutynowej kontroli na ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie po dokonaniu pomiarów mas i nacisków okazało się, że pojazd jest poważnie przeładowany.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosiła 41,95 t  – co stanowi przekroczenie o 1,95 t (wobec dopuszczalnych 40 t), nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu wyniósł 13,2 t – przekroczenie o 1,7 t (wobec dopuszczalnych 11,5 t).  Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy przewóz nie został dopuszczony do dalszej jazdy, a za stwierdzone naruszenia pobrano kaucję na poczet postępowań administracyjnych.

 

NOCNE KONTROLE NA TERENIE SZCZECINA

W nocy z 12 na 13 czerwca br., zachodniopomorscy Inspektorzy przeprowadzili kontrole przewozu osób (TAXI) na terenie Szczecina. Podczas jednej z przeprowadzonych kontroli, inspektorzy wyczuli od  kierowcy taksówki woń alkoholu. Wynik badania alkomatem wskazał 0,21 mg/l. Mając powyższe na uwadze na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, w celu przekazania kontrolowanego do dalszych czynności wyjaśniających.

PRZEWÓZ MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI

W dniu 9 czerwca br., na autostradzie A6 w okolicy m. Kołbaskowo zachodniopomorscy inspektorzy zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów przewożący materiały niebezpieczne (asfalt o temperaturze ok. 200 stopni Celsjusza).
Podczas kontroli okazało się, że pojazd nie może kontynuować jazdy, gdyż nie spełnia wymagań odnośnie obowiązkowego wyposażenia przeciwpożarowego, a stan techniczny stwarza realne zagrożenie dla kierującego pojazdem i innych uczestników ruchu drogowego.
Przewóz drogowy, który odbywał się z Niemiec do Polski wykonywany był bez jakiegokolwiek sprawnego środka gaśniczego, gdzie minimalna ilość powinna wynosić 12 kg.
Na przedniej osi pojazdu stwierdzono uszkodzenia (pęknięcia) tarczy hamulcowej. Szyba czołowa ciągnika siodłowego była poważnie uszkodzona, a lusterka boczne posiadały skorodowaną powierzchnię co w konsekwencji znacznie ograniczało pole widzenia przestrzeni za pojazdem.

W związku z powyższym wobec przewoźnika i osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowanie administracyjne, zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu wraz z wydaniem zakazu dalszej jazdy, a na kierującego pojazdem nałożono stosowne mandaty karne.

KOLEJNE KONTROLE WYCIECZEK SZKOLNYCH

W dniu 10 czerwca br., Inspektorzy Transportu Drogowego ze Szczecina po raz kolejny na prośbę rodziców przeprowadzili kontrolę sześciu autobusów, które miały zawieść grupę uczniów oraz przedszkolaków na wycieczkę. Po szczegółowej kontroli stanu technicznego, wymaganych dokumentów oraz stanu psychofizycznego kierujących, inspektorzy bez żadnych uwag dopuścili kontrolowane pojazdy wraz z kierującymi do dalszej jazdy. W związku z powyższym zadowoleni mali pasażerowie, bezpiecznie udali się na zasłużony wypoczynek pod opieką swoich wychowawców.

WYCIECZKA ODWOŁANA – POWÓD ZŁY STAN TECHNICZNY AUTOBUSÓW

W dniu 9 czerwca br., Inspektorzy Transportu Drogowego ze Szczecina na prośbę rodziców w miejscowości Mielęcin przeprowadzili kontrolę autobusu, który miał zawieść grupę uczniów ze szkoły nad morze. Po szczegółowej kontroli stanu technicznego okazało się, iż układ hamulcowy kontrolowanego pojazdu jest nieszczelny. W takim przypadku przewoźnik zmuszony był podstawić inny pojazd w celu dalszego przewozu osób. Po przyjeździe drugiego autobusu okazało się, że i ten jest w złym stanie technicznym. Wycieki płynów eksploatacyjnych uniemożliwiły zawiezienie dzieci nad morze. Mając powyższe na uwadze szkoła odwołała wycieczkę. Za stwierdzone nieprawidłowości w obydwu przypadkach zatrzymano  dowody rejestracyjne w elektronicznym systemie. Kierowców ukarano stosownymi mandatami karnymi. Powyższa sytuacja pokazuje jak ważne są przeprowadzane kontrole przez Inspektów, które bezpośrednio wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych osób.

NIEREJESTROWAŁ SWOICH AKTYWNOŚCI STRACIŁ PRAWO JAZDY NA TRZY MIESIĄCE

W dniu 8 czerwca br., zachodniopomorscy Inspektorzy pełniąc służbę na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Szczecin, zatrzymali do kontroli krajowego przewoźnika. Po sporządzeniu wydruku z tachografu, Inspektor stwierdził, że kierowca przez cały czas ma zarejestrowaną pauzę. Przeprowadzona weryfikacja pobranych danych z tachografu oraz karty kierowcy potwierdziła podejrzenia Inspektorów, że kierowca dopuścił się fałszowania zapisów czasu pracy. Po krótkiej rozmowie okazało się, że kontrowany nie rejestrował swoich faktycznych aktywności, a kartę kierowcy trzymał w kieszeni spodni. W związku z podejrzeniem manipulacji sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie  art. 306a oraz 315 Kodeksu Karnego. Kierowcy za nierejestrowanie swoich aktywności za pomocą tachografu zatrzymano prawo jazdy na okres trzech  miesięcy, dodatkowo ukarano mandatem karnym. W sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą administracyjną.

KONTROLE PRZEWOZU ZWIERZĄT WRAZ Z INSPEKCJĄ WETERYNARYJNĄ

W dniach 8-9 czerwca br., zachodniopomorscy Inspektorzy, przeprowadzili  wspólnie działania kontrolne z Inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego, ukierunkowane na kontrolę przewozu zwierząt. Powyższe kontrole odbywały się w Szczecinie w pobliżu miejsc uboju. W wyniku wspólnych  działań skontrolowano 9 pojazdów. Podczas przedmiotowych kontroli transportu zwierząt nie ujawniano żadnych nieprawidłowości.  Wspólne kontrole były okazją wymiany informacji oraz doświadczeń związanych z kontrolą transportu żywych zwierząt.

KONTROLE WYCIECZEK SZKOLNYCH

Rozpoczął się czas wyjazdów organizowanych przez szkoły dla dzieci i młodzieży w związku z powyższym Inspekcja Transportu Drogowego zwiększyła kontrole takich przewozów. W ostatnich trzech tygodniach, inspektorzy skontrolowali 17 pojazdów z czego w trzech przypadkach wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec przewoźnika za stwierdzone braki wymaganych dokumentów. Zatrzymano dowód rejestracyjny jednego z autobusów za nieprawidłowy stan techniczny. Kierowca został na tą okoliczność ukarany mandatem karnym. Każde sprawdzenie przed rozpoczęciem takiego przewozu, zwiększa bezpieczeństwo podróżnych, dlatego zachęcamy do zgłaszania wyjazdów telefonicznie lub za pośrednictwem  naszej strony internetowej.

WSPÓLNE KONTROLE Z POLICJĄ TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA SZCZECIN

W dniu 3 czerwca br. Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali 33 pojazdy wykonujące przewozy pasażerskie. Pod lupą znalazły się autobusy komunikacji miejskiej oraz należące do przewoźników dowożących pasażerów z okolicznych miejscowości. Inspektorzy wraz z Policjantami sprawdzali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących oraz wymagane dokumenty.  Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

„TRZEŹWY PORANEK”

 

W czwartek tj. 2 czerwca br., inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali ponad 170 kierowców w ramach akcji „trzeźwy poranek”. Niestety jednego kierującego pojazdem zatrzymano, gdyż prowadził pojazd po spożyciu alkoholu. Osoba ta została przekazana funkcjonariuszom Policji w celu prowadzenia dalszych czynności. Powyższe kontrole pokazują konieczność przeprowadzania dalszych akcji ukierunkowanych na wykrywanie nietrzeźwych kierowców, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają zagrożenie na drodze.

 

 

 

 

SPOTKANIE SŁUŻB KONTROLNYCH Z PRZEWOŹNIKAMI W RAMACH SPOŁECZNEJ RADY KONSULTACYJNEJ

 

W dniu 24 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej. W spotkaniu pod przewodnictwem Pana Bartłomieja Budzisza Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

Przedmiotem spotkania były bieżące kwestie dotyczące transportu drogowego w tym nowo powstały obowiązek posiadania licencji w transporcie międzynarodowym, przy wykonywaniu przewozu pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t oraz sprawy związane z uprawnieniami dla kierowców z poza Unii Europejskiej, a zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach transportowych. Dodatkowo poruszono problemy związane z przepisami  ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowe spotkanie dało możliwość poruszenia aktualnych  problemów zarówno ze strony przewoźników drogowych jaki i służb kontrolnych. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego mając na uwadze konieczność bieżącej wymiany informacji, zapowiedział realizację cyklicznych posiedzeń Społecznej Rady Konsultacyjnej.

BRAK ZEZWOLENIA W KRAJOWYM TRANSPORCIE OSÓB

W dniu 19 maja br., w miejscowości Pobłocie Małe, Inspektorzy z WITD Oddział Koszalin przeprowadzili czynności kontrolne przewozu osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej. W wyniku analizy okazanych do kontroli dokumentów stwierdzono, iż realizowany przewóz drogowy, odbywa się bez stosownego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób. Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne w zakresie stwierdzonego naruszenia, kontrolowanemu przewoźnikowi do momentu posiadania stosownego zezwolenia, zakazano dalszej jazdy. Dodatkowo przedsiębiorstwu grozi wysoka kara administracyjna za brak przedmiotowego zezwolenia.

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ POCZĄTKIEM WIĘKSZYCH PROBLEMÓW

W dniu 17.05.2022 r. pełniąc służbę na ekspresowej 3 w okolicach miejscowości Kunowo, zachodniopomorscy Inspektorzy zatrzymali do kontroli zagranicznego kierowcę, który w ich ocenie nie stosował się do ograniczeń prędkości obowiązujące na tym odcinku drogi. Po weryfikacji prędkości pojazdu za pomocą tachografu, przypuszczenia kontrolujących okazały się słuszne. Kierowca o ponad 31 km/h przekroczył dopuszczalną prędkość. Jak się okazało był to początek nieprawidłowości jakie zostały stwierdzone podczas przedmiotowej kontroli. Analiza danych zawartych w tachografie oraz na karcie kierowcy wykazała nieprawidłowości w postaci przekroczenia jazdy ciągłej oraz skrócenia dziennego czasu odpoczynku ponadto przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku sczytania danych z karty kierowcy. Wobec powyższego za stwierdzone nieprawidłowości kierowcę ukarano stosownymi mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorstwa zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone karą administracyjną.

POJAZD NA „TRYTYTKI”

Piątek 13-tego okazał się pechowy dla zagranicznego przewoźnika podczas kontroli zachodniopomorskich Inspektorów.

W dniu 13.05.2022 r. na przejściu granicznym w okolicach Kołbaskowa zatrzymano do kontroli drogowej transport drewna, który miał trafić z Niemiec do Polski. Podczas oględzin pojazdów okazało się, że ładunek wystaje ponad kłonice (co jest bezwzględnie zabronione), pojazd nie posiada wymaganej ilości pasów, a dwa spośród zastosowanych nie powinny być użytkowane (nie posiadały czytelnych nalepek).
Szczegółowa kontrola techniczna inspektorów wykazała ponadto, że w ciągniku siodłowym połamane były stopnie kabiny, powiązane plastikowymi opaskami, aby można było wejść lub wyjść z kabiny.
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, zakazano dalszej jazdy do czasu rozładunku nadmiaru drewna i zastosowania wymaganych pasów, zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego, a na kierującego pojazdem nałożono mandaty karne za niezabezpieczenie ładunku i za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.

KONTROLE STANU TECHNICZNEGO NA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

W dniu 5 maja br. na punkcie kontrolnym przy ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie (droga krajowa nr 10), zachodniopomorscy Inspektorzy, przeprowadzili wzmożone kontrole stanu technicznego pojazdów poruszających się po szczecińskich drogach. W wyniku przeprowadzonych działań, skontrolowano kilkadziesiąt pojazdów, z których w pięciu przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. W dwóch przypadkach zakazano dalszej jazdy niesprawnym pojazdem.

Najczęściej występującymi usterkami stwierdzonymi podczas przedmiotowych kontroli były wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelne pneumatyczne układy hamulcowe, popękane tarcze hamulcowe oraz niesprawne oświetlenie pojazdów.

Kierowcy pojazdów, w których stwierdzono usterki zostali ukarani mandatami karnymi.

Dodatkowo w dwóch przypadkach stwierdzono nieprawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku, za co kierujący również zostali ukarani mandatami.

Powyższe kontrole pokazują konieczność przeprowadzania kontroli, których celem będzie wyeliminowanie z ruchu niesprawnych pojazdów.

 

JAZDA NA DWÓCH KARTACH POWODEM ZATRZYMANIA PRAWA JAZDY

W dniu 29 kwietnia br. zachodniopomorscy inspektorzy na krajowej 10, zatrzymali do kontroli drogowej ciągnik siodłowy z naczepą należący do krajowego przewoźnika. W chwili kontroli wykonywany był międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Analiza „zawartości” tachografu wykazała, iż zalogowane są dwie karty kierowców, a kontrolowany symuluje załogę dwuosobową.  Konsekwencje dla kierowcy okazały się bardzo poważne. W związku z posługiwaniem się cudzą kartą kierowcy, zostało zatrzymane prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Dodatkowo kierowcę ukarano mandatem karnym. Wobec przewoźnika będzie wszczęte postępowanie wyjaśniające dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. Kartę kierowcy, którą posługiwał się kontrolowany, zatrzymano w celu odesłania jej do organu wydającego tj. Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

WSPÓLNE KONTROLE NA DRODZE EKSPRESOWEJ S6

W dniu 28 br., zachodniopomorscy Inspektorzy, przeprowadzili  wspólne działania kontrolne ukierunkowane na kontrolę przewozu odpadów, w której udział wzięły Policja, Straż Graniczna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe kontrole odbywały się na drodze ekspresowej S6 w okolicach miejscowości Tymień. W wyniku wspólnych  działań skontrolowano 13 pojazdów. Powyższe kontrole zakończyły się  ukaraniem kierowców, aż 19 mandatami karnymi. Wszczęto również 2 postępowania administracyjne wobec przewodników, oraz w jednym przypadku postępowanie wyjaśniające wobec zarządzającego transportem drogowym. Ujawniono naruszenia czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografu. Wyniki dzisiejszych kontroli, pokazują konieczność przeprowadzania dalszych wspólnych kontroli drogowych, których celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców.

SKRADZIONA NACZEPA ZATRZYMANA DO KONTROLI PRZEZ INSPEKTORÓW ZE SZCZECINA

W poniedziałek 27 kwietnia 2022 r. inspektorzy z WITD w  Szczecinie wykonujący czynności służbowe na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Lubieszyn, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że naczepa ciężarowa wchodząca w skład zatrzymanego zespołu pojazdów została skradziona. Mając powyższe na uwadze na miejsce kontroli wezwany został patrol policji. Funkcjonariusze którzy przybyli na miejsce potwierdzili przypuszczenia inspektorów. Wobec powyższego kontrolowany wraz z pojazdem został przekazany funkcojnariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

KONTROLA CZASU PRACY Z WIELOMA NARUSZENIAMI I NIE TYLKO…

W dniu 25 kwietnia br. inspektorzy z WITD w Szczecinie, pełniąc służbę na drodze ekspresowej nr S3 w miejscowości Kunowo zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów należący do zagranicznego przewoźnika. Po analizie zapisów z karty kontrolowanego kierowcy okazało się, iż dwukrotnie skrócił dzienny okres odpoczynku o ponad 7 godzin i o ponad 3 godziny. Dodatkowo przekroczył jazdę bez wymaganej przerwy oraz jazdę dzienną. Inspektorzy stwierdzili również brak dopuszczenia do ruchu naczepy, co skutkowało zakazałem dalszej jazdy i nałożeniem na kierowcę wysokiego mandatu. Za stwierdzone nieprawidłowości kierowca ukarany został wysokimi mandatami, a wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysokimi karami administracyjnymi.

WSPÓLNE KONTROLE Z POLICJĄ TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA SZCZECIN

W dniu 14 kwietnia br. Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali 29 pojazdów wykonujących przewozy pasażerskie. Pod lupą znalazły się autobusy dowożące pasażerów zarówno w ramach miasta jak i dojeżdżających do Szczecina z pobliskich miejscowości. Inspektorzy wraz z policjantami sprawdzali stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierujących oraz wymagane dokumenty.  W wyniku kontroli zatrzymano 3 dowody rejestracyjne za wycieki płynów eksploatacyjnych, w tych przypadkach zakazano dalszej jazdy. Powyższe kontrole drogowe będą nadal kontynuowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżujących.

WSPÓLNE KONTROLE DROGOWE Z INNYMI SŁUŻBAMI

W dniu 12 kwietnia br. zachodniopomorscy Inspektorzy wraz z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej oraz inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, przeprowadzili kontrole drogowe w zakresie prawidłowego przewozu artykułów spożywczych oraz przewozu odpadów. Celem kontroli było sprawdzenie środków transportu jak również sposobu przewozu artykułów rolno-spożywczych w transporcie drogowym. Kontroli poddano przestrzenie ładunkowe (sprawdzenie czystości), agregaty chłodnicze (sprawność), dokumentację sanitarną dotyczącą częstotliwości czyszczenia przestrzeni ładunkowej oraz wszystkie inne dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym.

Natomiast podczas kontroli przewozu drogowego odpadów sprawdzono również czy przewóz jest wykonywany przez podmioty posiadające stosowne uprawnienia. W wyniku powyższych działań nie ujawniono nieprawidłowości natomiast były one doskonała okazją do wymiany doświadczeń i podniesienia kwalifikacji kontrolujących służb.

BRAK ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU POCZĄTKIEM PROBLEMÓW DUŻEGO KALIBRU

W dniu 8 kwietnia br., Inspektorzy Zachodniopomorskiego WITD zatrzymali do kontroli w miejscowości Dołuje czteroosiową wywrotkę, której kierowca nie zabezpieczył przewożonego ładunku sypkiego przed wydostawaniem się poza skrzynię ładunkową.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż rzeczywista masa wywrotki  wyniosła ponad 38 ton, co stanowiło poważne przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej. Ponadto stwierdzono, że pojazd przekraczał dopuszczalną wartość nacisku podwójnej osi napędowej o ponad 3 tony.

Kontrola techniczna ujawniła dodatkowo usterkę polegającą na wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdu. Skutkiem ujawnienia szeregu poważnych nieprawidłowości było wszczęcie wobec przewoźnika postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń wskazanych w ustawie o transporcie drogowym i ustawie prawo o ruchu drogowym, mogących skutkować nałożeniem wielotysięcznych kar finansowych. W celu dopuszczenia do kontynuowania jazdy przewoźnik, w trakcie trwania kontroli, usunął usterkę powodująca wyciek oraz przeładował nadmiar piasku na podstawiony pojazd.

Kierującego ukarano stosownymi mandatami za stwierdzone nieprawidłowości.

PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH Z NARUSZENIAMI

W dniu 6 kwietnia 2022 roku w godzinach popołudniowych na krajowej dziesiątce, Inspektorzy Transportu Drogowego z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli pojazd przewożący  materiały niebezpieczne. W wyniku kontroli stwierdzono, że kierujący nie posiada wymaganego znaku ostrzegawczego, klina pod koła oraz urządzenia ochronnego dla oczu. Ponadto przewóz ten wykonywany był bez wymaganego sprzętu przeciw pożarowego, wymaganego przy przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo kierowca nie okazał do kontroli instrukcji pisemnej, koniecznej przy przewozie ADR. Nieprawidłowości w przedmiotowym przewozie to nie jedyne problemy, stwierdzone podczas kontroli. Kierowca nie okazał wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, nie dokonał wymaganych wpisów na karcie kierowcy oraz nie zabezpieczył przewożonego ładunku.  Mając na uwadze powyższe ustalenia, wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec kontrolowanej firmy, zarówno na podstawie ustawy o transporcie drogowym jaki i ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych. Kierowca został ukarany mandatami karnymi za niezabezpieczenie ładunku oraz za brak wymaganych wpisów na karcie kierowcy. Ponadto nakazano niezwłoczne uzupełnienie pojazdu w wymagane wyposażenie ADR oraz zabezpieczenie przewożonego ładunku. Do czasu usunięcia nieprawidłowości, zakazano dalszej jazdy.

BRAK PLANDEK POCZĄTKIEM WIĘKSZYCH PROBLEMÓW

W dniu 30 marca br., w okolicach miejscowości Kołbaskowo, inspektorzy z WITD w Szczecinie wykonując patrol dynamiczny zauważyli zespół pojazdów, którego kierujący nie zabezpieczył plandeką przewożonego ładunku. W związku z powyższym zatrzymano ten pojazd, aby kontrolowany zabezpieczył przewożony ładunek. Dodatkowo braki w dokumentacji spowodowały, iż pojazd skierowano w bezpieczne miejsce umożliwiające przeprowadzenie dalszych czynności kontrolnych.

W wyniku kontroli stwierdzono, iż przewóz piasku z Niemiec do Polic wykonywany był bez wymaganego zaświadczenia na wykonywanie międzynarodowego niezarobkowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne.

Ponadto ujawniono, iż firma wykonująca przewóz naruszyła obowiązek terminowego pobierania danych z karty kierowcy oraz tachografu, a kontrolowany kierowca pięciokrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy oraz nie dopełnił obowiązku ręcznego wprowadzania danych na kartę kierowcy.

Z uwagi na nieszczelność w układzie pneumatycznych w ciągniku samochodowym oraz zły stan ogumienia w naczepie, zatrzymano elektronicznie dowody rejestracyjne obu pojazdów.

Za braki zapisów na karcie kierowcy, naruszenia związane z czasem pracy, stan techniczny oraz niezabezpieczenie przewożonego ładunku plandeką, na kierującego nałożono łącznie 33 mandaty karne, a wobec firmy wykonującej ww. przewóz na potrzeby własne wszczęto postępowanie administracyjne. Z uwagi na brak uprawnień przewozowych zakazano kierującemu dalszego wykonywania przewozu drogowego.

 

TRANSPORT ODPADÓW NIEZGODNIE Z PRZEPISAMI

W dniu 23 marca br. w miejscowości Rurzyca Zachodniopomorscy Inspektorzy Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy. Po analizie dokumentów okazanych przez kontrolowanego oraz sprawdzeniu ładunku znajdującego się na naczepie stwierdzono, że przewożone są odpady o kodzie 191201 (tj. papier i tektura) w transporcie międzynarodowym. Następnie po  sprawdzeniu w Bazie Danych o Produktach  i Opakowaniach (baza BDO) ustalono, że ww. firma nie posiada wpisu do ww. rejestru. W związku z powyższym stwierdzono naruszenie polegające na wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach. Dodatkowo kontrolowany pojazd przekazano funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej w związku z brakiem numeru SENT podczas przewozu odpadów tranzytem przez Polskę.

NA ŁYSYCH OPONACH I Z NIESZCZELNYM UKŁADEM HAMULCOWYW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

W dniu 21 marca br. na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Kunowo, Zachodniopomorscy Inspektorzy Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy należący do czeskiego przewoźnika. Jak ustalono podczas kontroli drogowej kierowca podróżował z Czech do Szwecji. Kontrola stanu technicznego wykazała nieszczelność układu hamulcowego oraz nadmiernie zużyte ogumienie w tak dużym stopniu, iż z jednej z opon wystawały druty. Mając powyższe na uwadze zakazano dalszej jazdy, zostały zatrzymane dwa dowody rejestracyjne oraz wszczęto postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą administracyjną.

POJAZDY NIEDOPUSZCZONE DO RUCHU I NIEREJSTROWANIE CZASU PRACY

W dniu 20 marca br. na autostradzie A6 w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie, Zachodniopomorscy Inspektorzy Transportu Drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego opatrzonego holenderskimi tablicami rejestracyjnymi oraz niemieckiej naczepy ciężarowej, którego kierowcą był obywatel Uzbekistanu.

Na podstawie okazanych dokumentów oraz oświadczenia kierującego ustalono, iż uzbecki podmiot zakupił oba pojazdy na terenie Niemiec i zamierzał przejechać nimi tranzytem przez Polskę na teren Litwy. Po szczegółowej analizie przedstawionych do kontroli dokumentów oraz oględzinach pojazdów stwierdzono, iż na ciągniku samochodowym zamontowano tablice rejestracyjne z innego pojazdu. W związku z powyższym stwierdzono, iż ww. pojazd nie był dopuszczony do ruchu. Identyczna sytuacja dotyczyła naczepy.

Nie były to jednak jedyne problemy ujawnione w trakcie kontroli. Najpoważniejszym z nich był fakt kierowania kontrolowanym zestawem bez zalogowanej w tachografie karty kierowcy. Dzięki zapisom pobranym z tachografu ustalono, że w przeciągu ostatniego dziennego okresu pracy, kierowca przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 5 godzin i 59 minut, jak również przekroczył maksymalny dzienny czas prowadzenia pojazdu o 29 minut. Ponadto, zamontowane w pojeździe cyfrowe urządzenie rejestrujące, czyli tachograf nie posiadał ważnego sprawdzenia okresowego.

Na poczet stwierdzonych podczas kontroli naruszeń – od kontrolowanego pobrano kaucję, a na kierującego nałożono 5 mandatów karnych gotówkowych. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2022 roku przepisami, kierującemu zatrzymano ponadto prawo jazdy na okres trzech miesięcy, wydając w zamian stosowne pokwitowanie umożliwiające kierowanie pojazdami przez okres 72 godzin. Z uwagi na brak dopuszczenia do ruchu obu pojazdów, zarówno ciągnik samochodowy, jak i naczepę usunięto na parking, wyznaczony przez właściwego starostę.

KOLEJNY PRZEŁADOWANY DOSTAWCZAK

W dniu 18 marca br. Inspektorzy z WITD w Szczecinie przeprowadzali czynności kontrolne  na drodze krajowej nr 10 w okolicy miejscowości Niedźwiedź, niedaleko Stargardu. Podczas typowania pojazdów do kontroli, uwagę inspektorów zwrócił pojazd marki Mercedes-Benz przewożący drewno kominkowe niezabezpieczone w żaden sposób przed zmianą jego położenia. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, podjęto decyzję o skierowaniu go na drugi punkt kontrolny wyposażony w miejsce wagowe w celu sprawdzenia, czy nie doszło do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która wynosiła 3,5 tony. Po wykonaniu ważenia, przypuszczenia inspektorów potwierdziły się. Rzeczywista masa pojazdu wraz w ładunkiem wynosiła aż 7,4 tony, a więc sama dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 3,9 tony. Z uwagi na znaczne przekroczenie DMC pojazdu oraz jego ładowności, kierowcę ukarano mandatem karnym. Dodatkowo na kierującego nałożono kolejne mandaty karne za niezabezpieczenie ładunku oraz niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Kontrolowanemu zakazano dalszej jazdy do momentu przeładowania nadmiaru ładunku na inny pojazd.

„KOPCĄCY” DOSTAWCZAK POWODEM KONTROLI

W dniu 17 marca inspektorzy z WITD w Szczecinie wykonując patrol dynamiczny w okolicach miejscowości Dołuje, zaobserwowali pojazd, z którego wydobywały się kłęby spalin. Dodatkowo ilość przewożonego ładunku, sugerował możliwość przeładowania pojazdu. Mając powyższe na uwadze pojazd ten skierowano na punkt do ważenia pojazdów w celu przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych. Przypuszczenia inspektorów okazały się słuszne, dostawczak był przeładowany, a kontrola zadymienia spalin wykazała znaczne przekroczenie dopuszczalnych norm. W związku z powyższym za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, kierowca został ukarany mandatem karnym. Zatrzymano również dowód rejestracyjny pojazdu oraz zakazano dalszej jazdy.

DWIE KONTROLE DWA PRZEŁADOWANE POJAZDY

W dniu 17 marca br. inspektorzy z WITD w Szczecinie patrolując dynamicznie ulice Szczecina, zauważyli dwa pojazdy przystosowane do przewozu ładunków sypkich, które wzbudziły podejrzenie inspektów co do ilości załadowanego na nie ładunku. W związku z powyższym czynności kontrolne zostały przeprowadzone na punkcie przystosowanym do ważenia pojazdów. Jak się okazało przypuszczenia inspektorów były słuszne, pojazdy których dopuszczalna masa całkowita wynosi 34 tony, znacznie przekraczały tą wartość. W jednym przypadku za dużo ładunku było  o ponad 5 ton, w drugim  o ponad 7 ton. Ładunkiem okazała się ziemia, którą kierowcy przewozili po terenie miasta Szczecina. Dodatkowo w trakcie analizy okazanych dokumentów oraz danych zawartych na karcie kierowcy, okazało się iż dane nie są sczytywane, kierowca nie dokonuje wymaganych wpisów manualnych, a stan techniczny jest na tyle niezadawalający, iż zostało wszczęte postępowanie wobec przedsiębiorcy za stwierdzone usterki. Kierowca oprócz zakazu dalszej jazdy ukarany został mandatami karnymi za stwierdzone naruszenia. Drugi kierujący również otrzymał zakaz dalszej jazdy do momentu doprowadzenia pojazdu do stany normatywnego.

TRAGICZNY STAN TECHNICZNY PRZEŁADOWANEGO BUSA

W dniu 16 marca br. inspektorzy z WITD w Szczecinie w okolicach miejscowości Mostowo na drodze krajowej nr 11, zauważyli busa który wzbudził podejrzenia inspektorów pod kątem rzeczywistej masy pojazdu. Po zatrzymaniu do kontroli okazało się, iż przewożone było drewno bez żadnego zabezpieczenia.  Pojazd został poddany ważeniu oraz kontroli stanu technicznego. W wyniku przeprowadzonych czynności okazało się, że pojazd ważył ponad 5 ton. Oznaczało to, że został przeładowany o ponad 200 %. Ponadto kontrola stanu technicznego pojazdu, wykazała liczne usterki, które spowodowały zakazanie dalszej jazdy. Kierowca został ukarany trzema mandatami karnymi kredytowanymi w łącznej wysokości 3 tys. zł za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, za niezabezpieczenie ładunku oraz za kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie.

PRZEWÓZ ODPADÓW BEZ WYMAGANEGO OZNAKOWANIA

W dniu 16 marca br. inspektorzy z WITD w Szczecinie w okolicach miejscowości Mostowo na drodze krajowej nr 11, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów należący do krajowego przewoźnika. Jak się później okazało kierowca przewoził odpady o kodzie 15.01.01. (sprasowane kartony) bez wymaganego oznakowania  pojazdu, informującego innych uczestników ruchu o przewozie takiego rodzaju ładunku. Kierowca posiadał jedynie kartkę z napisem ODPADY, znajdującą się za szybą pojazdu, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przewozu odpadów. Mając powyższe na uwadze wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające zagrożone wysoką karą administracyjną.

KONTROLE WAŻENIOWE BUSÓW

We wtorek 15 marca br. na terenie miasta Szczecin inspektorzy z WITD  prowadzili kontrole prawidłowości dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów dostawczych ich załadunku oraz stanu technicznego.

W wyniku przedpołudniowych działań, kontroli poddano kilkadziesiąt pojazdów. W jednym przypadku masa pojazdu znacznie przekraczała DMC (do 3,5 t.), ważyły 4,4 t.

W związku z rażącym przekroczeniem parametrów wagowych kierowcę ukarano stosownym mandatem karnym, jednocześnie zakazując dalszej jazdy do czasu przeładowania nadmiaru towaru na inny pojazd.

 

RAŻĄCE PRZEKROCZENIE WYMIARÓW POJAZDU

W dniu 9 grudnia br. w godzinach nocnych w Szczecinie, Zachodniopomorscy Inspektorzy zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą, znacznie przekraczający dopuszczalne normy pod względem szerokości pojazdu. Przewoźnik z Polski przewoził stalową konstrukcję dźwigu do portu w Szczecinie. Po dokonaniu pomiarów stwierdzono konieczność posiadania przy takim rodzaju przewozu zezwolenia kategorii piątej. Kierowca nie posiadał stosownego zezwolenia na przedmiotowy przejazd. W związku z powyższym przekroczeniem, stanowiącymi naruszenia ujęte w ustawie Prawo o ruchu drogowym i ustawie o transporcie drogowym, wobec przewoźnika wszczęto postępowania administracyjne zagrożone wysokimi karami finansowymi. Pojazd został skierowany na parking strzeżony wyznaczony przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przewoźnik otrzymał zakaz dalszego wykonywania przewozu do czasu posiadania stosownego zezwolenia.

Z NIEMIEC DO POLSKI BEZ REJESTROWANIA CZASU PRACY I BEZ UPRAWNIEŃ

W dniu 8 marca br. zachodniopomorscy inspektorzy pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą. Jak się później okazało ww. zestaw należał do niemieckiego rolnika. Analiza okazanych do kontroli dokumentów wykazał bardzo dużo nieprawidłowości. Jazda bez zalogowanej karty kierowcy w tachografie, brak badań technicznych pojazdów, brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy, brak szkolenia dla kierowcy, przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy, brak badania okresowego tachografu oraz brak uprawnień to wszystko sprawiło, iż inspektorzy zatrzymali prawo jazdy kierowcy za nierejestrowanie swoich aktywności za pomocą tachografu na trzy miesiące. Kontrolowany musiał uiścić bardzo wysoką kaucję na poczet przyszłej kary administracyjnej za stwierdzone naruszenia. Dodatkowo ukarano kierowcę mandatem za kierowanie pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Nie jest to jednak koniec problemów kontrolowanego, za kierowanie pomimo braku uprawnień ( w tym przypadku braku kat. C+E), na miejsce kontroli wezwano patrol Policji, który przejął kontrolowanego w celu przeprowadzenia dalszych czynności związanych ze skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.

INSPEKTORZY PIERWSI NA MIEJSCU WYPADKU

W dniu 8 marca br. w godzinach porannych, doszło do poważnego wypadku samochodu osobowego na drodze ekspresowej S10 w okolicy miejscowości Niedźwiedź. Na miejscu zdarzenia jako pierwsi pojawili się Zachodniopomorscy Inspektorzy. Zabezpieczyli miejsce wypadku, udzielili pomocy kierowcy rozbitego pojazdu oraz  wezwali służby ratunkowe.

Inspektorzy wykonujący czynności na  punkcie kontrolnym zauważyli jadący samochód osobowy, którego kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, następnie dachował i wpadł do rowu. Inspektorzy natychmiast zabezpieczyli jeden pas ruchu i ruszyli z pomocą poszkodowanemu kierowcy. Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Na szczęście kierowca, którym okazała się młoda kobieta nie doznała żadnych obrażeń.

 

RUTYNOWA KONTROLA I WIELE NARUSZEŃ

W dniu 7 marca br. zachodniopomorscy inspektorzy, pełniąc służbę na krajowej dziesiątce przy wyjeździe ze Szczecina, zauważyli samochód ciężarowy z niezabezpieczonym ładunkiem sypkim. Pojazd ten został zatrzymany do kontroli drogowej, jak się później okazało brak plandeki był tylko początkiem większych problemów. Sprawdzenie stanu technicznego wykazało nadmierny luz w układzie kierowniczym, niesprawne oświetlenie pojazdu oraz brak tylnej tablicy rejestracyjnej.  Analiza czasu pracy kierowcy wykazała, iż przez cały okres jakiemu podlega kontrolowany kierowca (tj. dzień kontroli plus 28 dni wstecz) nie wykonywał wpisów potwierdzających co robił w czasie kiedy karta kierowcy nie znajdowała się w tachografie. Kontroli poddano również wagę pojazdu, która była przekroczona aż o 3 tony. Kontrola zakończyła się zakazem dalszej jazdy, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego w systemie CEPIK, ukaraniem kierowcy, aż trzydziestoma mandatami karnymi oraz wszczęciem postępowania wyjaśniającego, zarówno na podstawie ustawy o Transporcie Drogowym jaki na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Obydwa postępowania zagrożone są wysoką karą finansową.

POJAZD „CHOINKA”

W dniu 04.03.2022 r. na krajowej dziesiątce przy wyjeździe ze Szczecina zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego zauważyli jadący po drodze ciągnik siodłowy z naczepą oświetlony w nadmiarowej ilość światłami barwy pomarańczowej.
„Tunning” ciągnika siodłowego obejmował podłączenie dodatkowego oświetlenia barwy pomarańczowej z przodu i po bokach pojazdu w tym zmianę barwy świateł do jazdy dziennej również na barwę pomarańczową.
Z powodu niesprawności oświetlenia oraz niezgodności z rozporządzeniem ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego, a na kierowcę nałożono mandat karny. Ponadto w pojeździe tym, stwierdzono nie wyposażenie w dokument – wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego wobec kontrolowanego przewoźnika.

KOLEJNY PRZYPADEK TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO BEZ ŚWIADECTWA KIEROWCY

W dniu 22 lutego br. inspektorzy transportu drogowego ze Szczecina przeprowadzali kontrole drogowe na autostradzie A6  w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymano pojazd, należący do polskiej firmy transportowej. Kierowca będący obywatelem państwa z poza Unii Europejskiej wykonywał międzynarodowy przewóz drogowy bez wymaganego świadectwa kierowcy. Dokument ten, wydawany jest przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi na jego wniosek, potwierdza że cudzoziemiec spoza Unii, pracujący jako kierowca jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z nieokazaniem do kontroli drogowej wymaganego dokumentu,  kierowcę ukarano mandatem karnym, a przedmiotowy przewóz wstrzymano do momentu przyjazdu kierowcy, posiadającego wymagane przepisami uprawnienia. Wobec przedsiębiorstwa jak i osoby zrządzającej zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone wysoką karą finansową.

BRAK PLANDEKI POCZĄTKIEM WIĘKSZYCH PROBLEMÓW

W dniu 21.02.2022 r. w godzinach popołudniowych, partol zachodniopomorskich inspektorów zauważył samochód ciężarowy z niezabezpieczonym ładunkiem sypkim w podszczecińskiej miejscowości Warzymice. Pojazd ten został zatrzymany do kontroli drogowej, jak się później okazało brak plandeki był tylko początkiem większych problemów. Sprawdzenie stanu technicznego wykazało bardzo poważną usterkę układu hamulcowego. Kierujący dodatkowo nie zastosował się do znaku „zakazu wjazdu pojazdów powyżej 10 ton dopuszczalnej masy całkowitej”.  Nie posiadał przy sobie wymaganego dokumentu na przewożony ładunek a w systemie CEPIK brak było informacji o posiadaniu przez kierowcę aktualnych badań lekarskich i psychologicznych jak również informacji o odbyciu stosownego szkolenia dla kierowców. Analiza czasu pracy kierowcy wykazała również naruszenia. Kontrola zakończyła się zakazem dalszej jazdy, zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego w systemie CEPIK, ukaraniem kierowcy, aż pięcioma mandatami karnymi oraz wszczęciem postępowania wyjaśniającego, zagrożonego wysoką karą finansową.

POJAZD NIEDOPUSZCZONY DO RUCHU I WIELE INNYCH NARUSZEŃ

W dniu 18 lutego br. zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę na drodze ekspresowej S3 w okolicach miejscowości Przybiernów, zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy z naczepą, na której przewożono sodę zapakowaną w bigbagi. W trakcie oględzin przewożonego ładunku okazało się, że nie jest on w żaden sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem.

Dodatkowo stwierdzono również usterki stanu technicznego naczepy. Po sprawdzeniu w systemie CEPIK okazało się, iż pojazd ten kilka dni wcześniej był już kontrolowany w innym województwie przez inspektorów transportu drogowego, którzy zatrzymali dowód rejestracyjny ciągnika siodłowego za brak aktualnych badań technicznych. Jak się okazało przewoźnik do dnia kontroli nie wykonał przedmiotowego badania a pokwitowanie za zatrzymanie dokumentu utraciło już termin ważności. W tej sytuacji kierujący poruszał się pojazdem pomimo braku dopuszczenia go do ruchu. Przeprowadzona analiza czasu pracy kierowcy wykazała przekroczenie jazdy bez przerwy. Za stwierdzone naruszenia kierowca został ukarany został trzema mandatami karnymi, a wobec przedsiębiorstwa wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą finansową. Dodatkowo na swój koszt przedsiębiorca zobowiązany był wynająć holownik w celu dostarczenia swojego pojazdu do warsztatu lub na bazę firmy.

PODWÓJNY BRAK ŚWIADECTWA KIEROWCY

Dnia 15 lutego br. inspektorzy transportu drogowego ze Szczecina przeprowadzali kontrole drogowe na zachodniopomorskim odcinku drogi ekspresowej S3. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymano dwa zestawy pojazdów, należące do chorwackiej firmy transportowej.

Kierowcami pojazdów, będącymi jednocześnie braćmi, okazali się obywatele Bośni i Hercegowiny, czyli państwa, który nie należy jeszcze do Unii Europejskiej. Z uwagi na międzynarodowy transport drogowy materiałów budowlanych z Chorwacji do Szwecji, kierujący zobligowani byli do okazania świadectw kierowcy. Dokument ten, wydawany przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi na jego wniosek, potwierdza – że  cudzoziemiec spoza Unii, pracujący jako kierowca – jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu wykonywania przez niego przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

W powyższym przypadku, kontrolowani kierowcy takiego dokumentu nie posiadali. W związku z tym, transporty zostały wstrzymane do czasu uzyskania stosownych dokumentów, a wobec przedsiębiorstwa oraz osoby zarządzającej operacjami transportowymi w firmie zostały wszczęte postępowania administracyjne. Na poczet przyszłych kar, pobrano kaucję, którą chorwacki przewoźnik musiał uiścić jeszcze w trakcie kontroli.

BRAK ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU POCZĄTKIEM PROBLEMÓW

W dniu 15 lutego br. zachodniopomorscy Inspektorzy prowadzili działania kontrolne na terenie powiatu gryfickiego. W okolicy miejscowości Brojce na drodze ekspresowej S6 zauważyli pojazd ciężarowy z niezabezpieczonym ładunkiem piasku. W związku z powyższym pojazd skierowano do  najbliższego miejsca umożliwiającego przeprowadzenie kontroli.Dalsze czynności wykazały, że oprócz niezabezpieczenia ładunku stwierdzono również liczne usterki niebezpieczne stanu technicznego pojazdu w postaci nadmiernie zużytego ogumienia. Widoczne były druty wystające z kordu opony, ponadto stwierdzono uszkodzony stopień kabiny oraz niesprawne oświetlenie pojazdu. Jak się okazało to nie koniec nieprawidłowości stwierdzonych podczas przedmiotowej kontroli. Sprawdzenie w systemie CEPIK wykazało, że od maja 2021 roku pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Ustalono również, że wykonywany przewóz odbywał się bez wymaganych uprawnień transportowych. Jednocześnie analiza czasu pracy kierowcy wykazała szereg bardzo poważnych naruszeń takich jak: pięciokrotne przekroczenie jazdy bez wymaganej przerwy, gdzie najdłuższy okres prowadzenia pojazdu wyniósł aż 7 godzin i 12 minut w odniesieniu do normy wynoszącej 4 godziny i 30 minut. Dodatkowo kierowca skrócił dzienny czas odpoczynku o prawie 6 godzin. Przekroczył również limit jazdy dziennej o ponad godzinę. Konsekwencją powyższej kontroli było ukaranie kierowcy aż dziewięcioma mandatami karnymi za stwierdzone nieprawidłowości, zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie CEPiK z jednoczesnym zakazem dalszej jazdy. Po zakończeniu czynności kontrolnych pojazd odjechał na lawecie w celu dokonania niezbędnych napraw. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie wyjaśniające, zagrożone wysoką karą administracyjną za stwierdzone nieprawidłowości.

 

TRZY KONTROLE – TRZY NIEZABEZPIECZONE ŁADUNKI

W dniu 9 lutego br. inspektorzy z WITD w Szczecinie dynamicznie przeprowadzili kontrole prawidłowości przewozu ładunków sypkich w okolicach miejscowości Dołuje. W trzech przypadkach okazało się, iż kontrolowani nie zabezpieczyli ładunków sypkich, które przewozili co skutkowało wydobywaniem się ich na drogę. Mając na uwadze powyższe kierowcy ukarani zostali stosownymi mandatami. Dodatkowo do momentu zabezpieczenia ładunków zakazano dalszej jazdy.

12
Dzisiejsza data: 05.07.2022

Deklaracja dostępności

DYŻUR INSPEKTORSKI

dyżur w każdą środę w godz.
9:00 - 15:00 pod numerem telefonu:

91-311-56-40

dyżurny inspektor transportu drogowego udzieli Państwu wszelkich informacji

W sprawach skarg i wniosków
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
lub osoba wyznaczona
przyjmuje, po uprzednim umówieniu się,
w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00