po

Bezpieczny autokar – wakacje 2022

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/gitd/bezpieczny-autokar–wakacje-2022

KOLEJNY NIESPRAWNY AUTOBUS

W dniu 24 czerwca br. Inspektorzy Transportu Drogowego ze Szczecina w trakcie pełnienia służby na punkcie kontrolnym MOP Przybiernów na drodze ekspresowej S3 zatrzymali do kontroli autobus, którym podróżowała grupa dzieci z Legnicy do Rewala. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wycieki płynów eksploatacyjnych. Za stwierdzone naruszenie wymogów ochrony środowiska zatrzymano elektronicznie dowód rejestracyjny autobusu oraz zakazano dalszej jazdy. Przewoźnik zobowiązał się do podstawienia innego autobusu.

Kierującego pojazdem  ukarano mandatami za stan techniczny oraz okazanie podczas kontroli karty kierowcy, która nie zawierała wszystkich wymaganych wpisów.

Powyższa sytuacja pokazuje jak ważne jest właściwe przygotowanie pojazdu do drogi oraz kontrole przeprowadzane przed wyjazdem w trasę.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie poszukuje Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe prawnicze
znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej,
umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel),
zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi

Szczegóły w ogłoszeniu: referent-prawny

Wynik naboru – referent prawny

wynik naboru

Selekcja formalna Referent Prawny w Wydziale Prawnym

selekcja formalna witd szczecin

OGŁOSZENIE O KOLEJNYM PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109&bip_id=768

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie poszukuje Referenta Prawnego w Wydziale Prawnym

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie: wyższe prawnicze
- znajomość przepisów krajowych i unijnych dotyczących zagadnień transportu drogowego wraz z aktami wykonawczymi oraz wiedza z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o służbie cywilnej
-  umiejętność obsługi komputera ( Word, Excel),
- zdolność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi,
Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109&bip_id=765

PRZEWÓZ PALIWA Z NARUSZENIAMI

 

W dniu 12.05.2022 r. zachodniopomorscy inspektorzy pełniąc zadania kontrolne na terenie miasta Szczecina udali się w rejon wyjazdu z portu oraz terminala paliwowego na ul. Hryniewieckiego. W trakcie rutynowych działań ujawniono zatrważający stan techniczny cysterny do przewozu paliw. Kontrolujący inspektorzy ujawnili, że cysterna posiada niesprawny pneumatyczny układ hamulcowy, z którego uciekało powietrze.
Ponadto kontrola regulacji związanych z przewozem towarów niebezpiecznych wykazała, że w pojeździe brak jest prawidłowego dokumentu przewozowego oraz instrukcji pisemnych dla kierowcy wymaganych do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Cysterna była niewłaściwie oznakowana wymaganymi nalepkami, a te które były na pojeździe, nadszarpnięte zębem czasu, nadawały się jedynie do wymiany.
Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w związku z naruszeniem przepisów umowy ADR, zakazano dalszego wykonywania przewozu do czasu usunięcia wszystkich nieprawidłowości, zatrzymano dowód rejestracyjny naczepy, a kierujący pojazdem ukarany został karą grzywny za kierowanie pojazdem w niewłaściwym stanie technicznym.

 

OGŁOSZENIE O KOLEJNYM PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109&bip_id=764

Wynik naboru

wynik naboru 96463

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie, informuje o ogłoszeniu przetargu na dostawę 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie

Więcej informacji na stronie:

http://www.bip.witd.szczecin.pl/?cid=109

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: aplikant

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym)

- prawo jazdy kat. B

- znajomość ustaw: ustawa o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o drogach publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego

-  prowadzenie interwencji ( komunikatywność, zarządzanie stresem), samodzielność, myślenie analityczne, gotowość do uczenia się – rozwój zawodowy, rzetelność i terminowość

Czytaj dalej

Selekcja formalna sekretarka

Selekcja formalna witd szczecin

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України / Помощь для граждан Украины / Help for Ukrainian citizens

Zasady wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski, lokalizacja punktów recepcyjnych oraz informacje o możliwości przedłużenia pobytu w Polsce znajdują się na stronie przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców ua.gov.pl

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: SEKRETARKI

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W SZCZECINIE

 

Zachodniopomorski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

SEKRETARKI

w Wydziale Administracyjno – Technicznym

Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Czytaj dalej

WYNIK NABORU – REFERENT DS. EWIDENCJI

wynik naboru

SELEKCJA FORMALNA – LISTA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STANOWISKO REFERENT DS. EWIDENCJI

Selekcja formalna witd szczecin

POWRÓT Z PRACY NA SĄDOWYM ZAKAZIE

W dniu 17 stycznia 2022 r. w godzinach porannych inspektorzy z WITD w Szczecinie w trakcie przejazdu na punkt kontrolny, zauważyli samochód osobowy, który poruszając się w dziwny sposób odbijał się od krawężnika.

Czytaj dalej

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Referent do spraw: ewidencji Wydział Administracyjno-Techniczny

Referent

KOMUNIKAT

W związku z informacją otrzymaną od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu o dużej liczbie nieprawidłowych wpłat na rachunek bankowy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, informujmy, iż ww. Organ egzekucyjny nie jest właściwy do poboru należności powstałych w drodze mandatów karnych wystawionych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

CIĘŻKI POCZĄTEK NOWEGO ROKU

W dniu 4 stycznia 2022 roku inspektorzy WITD Szczecin – Oddział Koszalin, wykonując przejazd patrolowy z Koszalina do Mostowa,  zauważyli pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t  przewożący w sposób niebezpieczny ładunek drewna.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – Ford Mondeo

Ogłoszenie Ford Mondeo Trend X100 Sedan 2

Wniosek

Załącznik nr 1 RODO

„KOSZTOWNY” ZAKUP POJAZDÓW

W dniu 08.12.2021 r., na autostradzie A6 w pobliżu przejścia granicznego w Kołbaskowie, zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego, zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego zarejestrowanego na próbnych litewskich tablicach rejestracyjnych oraz polskiej naczepy ciężarowej.

Czytaj dalej

„POWOLI, ALE NIE DO CELU”

W dniu 09.12.2021 roku podczas przejazdu patrolowego na trasie Koszalin – Bobolice (droga krajowa nr 11), inspektorzy z WITD Oddział w Koszalinie zauważyli powoli jadący traktor z przyczepą. „Krokodyle” od razu zauważyli brak zabezpieczenia przewożonego ładunku sypkiego. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej okazało się, że kierowca nie posiadał plandeki, aby prawidłowo zabezpieczyć przewożony ładunek.

Czytaj dalej

NIEZABEZPIECZENIE ŁADUNKU I NADMIERNA WAGA POWODEM KONTROLI

W dniu 7 grudnia inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę nieoznakowanym pojazdem, w okolicach miejscowości Dołuje, zaobserwowali pojazd, z którego wysypywał się nietypowy ładunek.

Czytaj dalej

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ POCZĄTKIEM PROBLEMÓW

W dniu 7 grudnia inspektorzy z WITD w Szczecinie, zatrzymali do kontroli drogowej samochód ciężarowy, który nie zastosował się do ograniczenia prędkości znajdujący się przed punktem kontrolnym.

Czytaj dalej

RAŻĄCE PRZEKROCZENIA MASY POJAZDÓW

W dniu 3 grudnia br., w wyniku działań z użyciem nieoznakowanego pojazdu WITD, w okolicy miejscowości Lipiany i Kunowo zachodniopomorscy inspektorzy zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów znacznie przekraczające dopuszczalne normy pod względem masy własnej oraz nacisków osi. Przewoźnik z Polski wykonujący nimi międzynarodowy przewóz drogowy do Norwegii, w rażący sposób próbował  wykorzystać całą dostępną przestrzeń ładunkową naczep, nie zważając przy tym na dopuszczalną masę całkowitą pojazdów.

Czytaj dalej

NIEWAŻNE PRAWO JAZDY POCZĄTKIEM PROBLEMÓW

W dniu 2 grudnia bieżącego roku inspektor WITD Szczecin – Oddział Koszalin prowadząc wspólne działania z patrolem Policji,  wytypował do kontroli pojazd członowy należący do polskiego przewoźnika.

 

Analiza okazanych dokumentów wykazała, że kierowca posługiwał się nieważnym prawem jazdy.

 

Wpis dokonany w okazanym dokumencie świadczył, że badania lekarskie kierowcy skończyły się w marcu 2019 roku, czyli jeszcze przed wybuchem pandemii.

Ponadto, po sprawdzeniu danych w systemie CEPIK okazało się, że ciągnik siodłowy od ponad miesiąca nie posiadał ważnych badań technicznych.

W wyniku kontroli stanu technicznego stwierdzono, że posiadała ona usterkę układu pneumatycznego w postaci słyszalnego wypływu powietrza z układu.

 

Mając na uwadze powyższe kierowcę ukarano mandatem karnym za prowadzenie pojazdu ciężarowego bez ważnego prawa jazdy danej kategorii (C+E). W związku z powyższym kierowcy zakazano dalszej jazdy.

Dodatkowo w związku z brakiem aktualnych badań technicznych ciągnika siodłowego, wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec przedsiębiorcy oraz osoby zarządzającej transportem, a z powodu stwierdzonej usterki w naczepie oraz w związku z brakiem aktualnych badań technicznych ciągnika siodłowego, zatrzymano dowody rejestracyjne w/w pojazdów.

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – Ford Mondeo

Ogłoszenie Ford Mondeo Trend X100 Sedan

Załącznik nr 1 RODO

Wniosek

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie – Opel Insignia

Ogłoszenie Opel Insignia

Załącznik nr 1 RODO

Wniosek

WSPÓLNE KONTROLE PRZEWOZU OSÓB Z INNYMI ORGANAMI

W dniu 26 listopada bieżącego roku w okolicach miejscowości Szczecin inspektorzy transportu drogowego z tutejszego WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej oraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadzili wspólnie kontrolę legalności przewozów, wykonywanych w ramach krajowego transportu drogowego osób na liniach regularnych.

Czytaj dalej

INSPEKTORZY NA MIEJSCU WYPADKU CIĘŻARÓWKI Z SAMOCHODEM OSOBOWYM

W dniu 23 listopada na węźle Tczewska autostrady A6 w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w którym uczestniczył ciągnik siodłowy z naczepą oraz pojazd osobowy.

Czytaj dalej

PRZEWÓZ ODPADÓW BEZ WYMAGANEGO OZNAKOWANIA

W dniu 23 listopada inspektorzy z WITD w Szczecinie w okolicach miejscowości Pyrzyce, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów należący do krajowego przewoźnika.

Czytaj dalej

KONTROLE PRZEWOZU BURAKÓW

Inspektorzy z WITD w Szczecinie od momentu rozpoczęcia tzw. „kampanii buraczanej”, prowadzą wzmożone kontrole przewoźników wożących buraki do cukrowni.

Czytaj dalej

C.D. KONTROLI TRZEŹWOŚCI NA SZCZECIŃSKICH DROGACH

W poniedziałek 15 listopada Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji po raz kolejny przeprowadzili kontrole trzeźwości kierowców na terenie miasta Szczecin. W wyniku tych działań skontrolowano 184 pojazdy.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT GRANICA

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje informację, iż w związku z aktualną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej w Województwie Podlaskim ruch na przejściu granicznym w Kuźnicy został zawieszony do odwołania, natomiast czas oczekiwania na przejściu graniczymy w Bobrownikach wynosi około 34 godziny.

Mając na uwadze powyższe zaleca się kierowanie na przejścia graniczne Terespol i Kukuryki w Województwie Lubelskim.

„NIETRZEŹWY PORANEK”

W poniedziałek tj. 8 listopada od wczesnych godzin porannych, Inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali ponad 350 kierowców w ramach akcji „trzeźwy poranek”, dodatkowo sprawdzane było również oświetlenie pojazdów.

Czytaj dalej

ZATRZYMANY NA MAGNESIE

W dniu 21 października 2021 r., w godzinach porannych, w miejscowości Barlinek, inspektorzy z WITD w Szczecinie zatrzymali do kontroli drogowej zespół pojazdów tj. ciągnik samochodowy z naczepą, w której znajdowała się materiały budowlane.

Czytaj dalej

PRZEWAŻONY BUS I SĄDOWY ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW

W dniu 20 października 2021 roku inspektorzy z WITD Szczecin Oddział Koszalin, prowadząc kontrole w okolicach miejscowości Mostowo, zatrzymali dwa busy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które już na pierwszy rzut oka wzbudziły zaniepokojenie inspektów ze względu na swoją wagę.

Czytaj dalej

JEŹDZIŁ NA NIE SWOJEJ KARCIE

W czasie rozładunku i załadunku przewożonego towaru kierowca do tachografu wkładał kartę kierowcy swojego syna. Chciał w ten sposób zaoszczędzić swój czas pracy. Proceder ujawnili inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina po wnikliwej analizie zapisów z tachografu i karty kierowcy.

Czytaj dalej

ŚMIERTELNY WYPADEK

W dniu 13.10.2021 r. na drodze krajowej nr 23 pomiędzy miejscowościami Myślibórz a Dębno, doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem samochodu ciężarowego, w wyniku czego śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego.

Czytaj dalej

ZŁY STAN TECHNICZNY I NIEZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

W dniu 7 października bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy pełniąc partol dynamiczny w miejscowości Połczyn Zdrój, zauważyli samochód ciężarowy którym przewożony był ładunek sypki w żaden sposób niezabezpieczony.

Czytaj dalej

PONOWNE OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW – WITD SZCZECIN

Ponowne ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opis-przedmiotu-sprzedaży

Formularz oferty

Umowa

Protokół-zdawczo-odbiorczy-pojazdu

RODO

Dokumentacja-zdjęciowa

 

ZŁY STAN TECHNICZNY I NIEZABEZPIECZENIE ŁADUNKU

W dniu 1 października bieżącego roku zachodniopomorscy inspektorzy transportu drogowego pełniąc służbę na drodze ekspresowej S6, zatrzymali do rutynowej kontroli zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą, na której przewożono materiały budowlane.

Czytaj dalej

NIESPRAWNE AUTOBUSY

W dniu 29.09.2021 r. zachodniopomorscy inspektorzy przeprowadzili kontrole autobusów przewożących dzieci w gminie Chociwel.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDÓW – WITD SZCZECIN

Ogłoszenie o sprzedaży pojazdów

Opis przedmiotu sprzedaży

Formularz oferty

Umowa

Protokół zdawczo odbiorczy pojazdu

RODO

Dokumentacja zdjęciowa

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów na stanowisko: zaopatrzeniowca

Zachodniopomorski  Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

poszukuje kandydatów na stanowisko:

zaopatrzeniowca

w Wydziale Administracyjno – Technicznym

Czytaj dalej

INSPEKTORZY NA MIEJSCU NIEBEZPIECZNEGO WYPADKU CIĘŻARÓWKI Z POCIĄGIEM

W dniu 29 lipca w godzinach porannych doszło do poważnego wypadku w którym zestaw pojazdów ciągnik siodłowy z naczepą uderzył w nadjeżdżający pociąg i go wykoleił.

Czytaj dalej

MIEDZYNARODWY TRANSPORT Z WIELOMA NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI

W dniu 28 lipca inspektorzy z WITD w Szczecinie pełniąc służbę na autostradzie A6 w okolicach miejscowości Kołbaskowo, zatrzymali do kontroli pojazd członowy rumuńskiego przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy po załadunek z Niemiec do Polski.

Czytaj dalej

Dzisiejsza data: 05.07.2022

Deklaracja dostępności

DYŻUR INSPEKTORSKI

dyżur w każdą środę w godz.
9:00 - 15:00 pod numerem telefonu:

91-311-56-40

dyżurny inspektor transportu drogowego udzieli Państwu wszelkich informacji

W sprawach skarg i wniosków
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,
z-ca Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
lub osoba wyznaczona
przyjmuje, po uprzednim umówieniu się,
w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00