W dniu  dzisiejszym w ramach AKCJI GIMBUS Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie pod nadzorem ZWITD Pana Bartłomieja Budzisza prowadzili na terenie gmin  województwa zachodniopomorskiego kontrolę autobusów przewożących dzieci do szkół. Podczas przedmiotowych kontroli inspektorom towarzyszył  redaktor Radia Szczecin Pan Tomasz Duklanowski.

  Mimo corocznych wrześniowych kontroli autobusów prowadzonych  przez Inspekcję Transportu Drogowego już od kilku lat,  przewoźnicy nadal nie wyciągają wniosków, zaniedbując swoje obowiązki.

   W  miejscowości Kliniska Wielkie w gminie Goleniów dzieci były dowożone do miejscowej szkoły podstawowej  niesprawnym technicznie autobusem. Inspektorzy w wyniku kontroli stwierdzili, że pojazd posiada niesprawny  pneumatyczny układ hamulcowy  oraz nadmiernie zużyte ogumienie kół drugiej osi. Z uwagi na stwierdzone usterki zatrzymany został dowód rejestracyjny pojazdu oraz wydano zakaz realizacji dalszego przewozu.

   Przewoźnik w celu zapewnienia ciągłości przewozów   dzieci do szkoły na miejsce kontroli podstawił drugi pojazd. Dodatkowo podczas kontroli kierowca nie posiadał w pojeździe wymaganego dokumentu w postaci wypisu z licencji na wykonywanie przewozów drogowych osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika.

W efekcie kontroli na kierowcę nałożone zostały dwa mandaty karne w kwotach:

500 zł. – za nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika lub wypisu z licencji

100 zł- dopuszczenie przez prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy, albo mimo że nie nadają się one do spełnienia  swojego przeznaczenia (art.96 §1 pkt.5 kw. w związku z art. 66 PRD).

Ponadto będą prowadzone czynności wyjaśniające w stosunku do osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie w związku z niewyposażeniem  kierowcy w wypis z zezwolenia wykonywanie zawodu przewoźnika lub  wypisu z licencji. Osobie tej grozi grzywna w kwocie 2000 zł, zgodnie z lp.1.1 zał. nr.2 do ustawy o transporcie drogowym.