W dniu 18.09.2019r., inspektorzy WITD w Szczecinie przeprowadzili działania kontrolne na drodze ekspresowej S3, ukierunkowane na wykrywanie niedozwolonych urządzeń w systemie oczyszczania spalin. Skontrolowano 31 pojazdów.

W dwóch przypadkach zatrzymano dowody rejestracyjne za wycieki płynów eksploatacyjnych, nadmiernie zużyte ogumienie oraz nieszczelny układ hamulcowy.

Dodatkowo inspektorzy w jednym przypadku wszczęli postępowanie wyjaśniające wobec przewoźnika za jazdę kierowcy bez karty kierowcy, przekroczenie jazdy bez przerwy, brak wymaganego szkolenia, brak orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania zawodu kierowcy. Na kierowców nałożono mandaty za zły stan techniczny pojazdów, jazdę bez ważnej karty kierowcy oraz za naruszenia z czasu pracy. Jednocześnie w dwóch przypadkach zakazano dalszej jazdy do momentu usunięcia usterek stanu technicznego.