Podczas uroczystości 15-lecia działalności kontrolnej ITD Pan Bartłomiej Budzisz Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wręczył 8 inspektorom awanse  na wyższy stopień oraz listy gratulacyjne. Szeregi inspektoratu  w ostatnim czasie zasiliło trzech nowych inspektorów.

Inspektor Wojewódzki pogratulował awansowanym oraz podziękował wszystkim inspektorom i pracownikom administracji za rzetelne wykonywanie obowiązków. Życzył także sukcesów zawodowych oraz dalszego rozwoju Inspekcji Transportu Drogowego.