W czwartek tj. 2 czerwca br., inspektorzy z WITD w Szczecinie wraz z funkcjonariuszami Policji skontrolowali ponad 170 kierowców w ramach akcji „trzeźwy poranek”. Niestety jednego kierującego pojazdem zatrzymano, gdyż prowadził pojazd po spożyciu alkoholu. Osoba ta została przekazana funkcjonariuszom Policji w celu prowadzenia dalszych czynności. Powyższe kontrole pokazują konieczność przeprowadzania dalszych akcji ukierunkowanych na wykrywanie nietrzeźwych kierowców, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają zagrożenie na drodze.