W dniu 09.12.2021 roku podczas przejazdu patrolowego na trasie Koszalin – Bobolice (droga krajowa nr 11), inspektorzy z WITD Oddział w Koszalinie zauważyli powoli jadący traktor z przyczepą. „Krokodyle” od razu zauważyli brak zabezpieczenia przewożonego ładunku sypkiego. Po zatrzymaniu do kontroli drogowej okazało się, że kierowca nie posiadał plandeki, aby prawidłowo zabezpieczyć przewożony ładunek.

Przeprowadzona kontrola stanu technicznego wykazała wycieki oleju zagrażające środowisku naturalnemu. W związku z powyższym zatrzymano dowód rejestracyjny ciągnika oraz zakazano dalszej jazdy do chwili usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Kierowcę pouczono odnośnie kierowania pojazdem niesprawnym technicznie, natomiast za niezabezpieczenie ładunku sypkiego nałożono mandat karny w wysokości 150 zł.