Dzień 13.06.2022 r., okazał się bardzo pechowy dla zagranicznego przewoźnika cytrusów, który realizował przewóz z Hiszpanii do Stargardu.

Podczas rutynowej kontroli na ul. Szosa Stargardzka w Szczecinie po dokonaniu pomiarów mas i nacisków okazało się, że pojazd jest poważnie przeładowany.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosiła 41,95 t  – co stanowi przekroczenie o 1,95 t (wobec dopuszczalnych 40 t), nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu wyniósł 13,2 t – przekroczenie o 1,7 t (wobec dopuszczalnych 11,5 t).  Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy przewóz nie został dopuszczony do dalszej jazdy, a za stwierdzone naruszenia pobrano kaucję na poczet postępowań administracyjnych.